Skip to main content
Nyheter

Välkommen till ActionAid Sveriges årsmöte 2022

Årsmöte 2022

Nyheter /

Människor flyr krigets Ukraina, vi är där för att underlätta.

Över 5 miljoner människor har nu flytt från Ukraina sedan den ryska invasionen den 24 februari. Familjer slits isär, hem raseras och liv förgås. Majoriteten av de som flyr är kvinnor och barn

Nyheter /

Låt inte Ukraina göra att vi glömmer bort resten av världen

Idag skriver Jennifer Vidmo, ActionAid Sveriges generalsekreterare, ett debattinlägg på Altinget.se om betydelsen av att vi alla - samtidigt som vi visar vårt stöd för Ukraina - också har ett fortsatt

Nyheter /

Fortsatt utveckling av arbetet i Sverige

Sedan 2016 arbetar ActionAid för att förebygga och stoppa förekomsten av kvinnlig könsstympning i Sverige.

Nyheter /

Sätt jämställdhet i centrum för klimatarbetet

På internationella kvinnodagen, den 8:e mars, belyste vi kopplingen mellan jämställdhet och klimatförändringar och varför det är så viktigt att dessa två frågor hanteras integrerat. Tillsammans med

Nyheter /

Skakande uppgifter i senaste klimatrapporten från FNs klimatpanel

Klimatförändringarnas effekter påverkar både natur och mänsklighet men drabbar olika grupper olika hårt. Flickor och kvinnor som lever i fattigdom hör till de som drabbas allra hårdast, trots att de

Nyheter /

Tropiska stormen Ana drabbar stora delar av södra Afrika 

Den tropiska stormen Ana, som drog in över södra Afrika i slutet av januari, har förstört mängder av byggnader, hem och jordbruksmark i Zimbabwe, Moçambique, Malawi och Zambia. Minst 80 personer

Nyheter /

Tonga

Det kraftfulla utbrottet av undervattensvulkanen Hunga Tonga Hunga Ha'apai, som inträffade den 15 januari, var det största som inträffat i världen på 30 år. Effekterna är förödande med aska och en

Nyheter /

6 feb - internationella dagen mot kvinnlig könsstympning

Den 6 februari är internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning. För att uppmärksamma detta och sätta ljus på frågan arrangeras en nationell webbkonferens den 3 februari där

Nyheter /

Nytt nummer av ActionAids medlemstidning re:Action

Du som är engagerad i ActionAid ska självklart ha möjlighet att följa arbetet och ta del av de senaste nyheterna från vår verksamhet. Varje månad skickar vi därför ut ett digitalt nyhetsbrev där vi