Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Varannan svensk vill se ett permanent eldupphör i Gaza

  48 procent av svenskarna vill att den svenska regeringen kräver ett omedelbart och permanent eldupphör i Gaza. Endast 23 procent, säger sig ta avstånd från detta. Det här visar en ny undersökning som Novus genomfört på uppdrag av ActionAid.

  Den 12 december röstade den svenska regeringen ja till en resolution i FN:s generalförsamling som handlade om en humanitär vapenvila i Gaza. Utrikesminister, Tobias Billström, menar dock fortfarande att ett permanent eldupphör inte är något som Sverige kan ställa sig bakom. När svenskarna får frågan visar det sig dock finnas ett påtagligt stöd för just detta.

  Sammanfattning av resultaten 

  I undersökningen fick 1037 personer svara på påståenden och ange i vilken grad de instämde, respektive inte instämde.

  • Sverige bör vara en aktör för mänskliga rättigheter globalt.
   Nära sju av tio svenskar (68 %) instämmer i att Sverige bör vara en aktör för mänskliga rättigheter globalt, framförallt svarar kvinnor i åldrarna 18-34 (83 %) detta. Endast 10 procent tar avstånd från påståendet om Sverige som aktör för mänskliga rättigheter globalt.

  • Sveriges regering bör kräva omedelbart och permanent eldupphör i Gaza.
   Nästan hälften av svenskarna (48 %) instämmer i påståendet att Sveriges regering bör kräva omedelbart och permanent eldupphör i Gaza och knappt var fjärde (23 %) tar avstånd från påståendet.
  2 frågan
  • Sveriges Regering bör bidra i arbetet för att fler EU-länder ska kräva skydd av civila i Gaza.
   Drygt hälften av svenskarna (54 %) instämmer i påståendet att Sveriges Regering bör bidra i arbetet för att fler EU-länder ska kräva skydd av civila i Gaza.

  - Det faktum att närmare varannan svensk vill att Sverige kräver ett omedelbart och permanent eldupphör i Gaza ger en tydlig indikation om att allmänheten tycker att våldet mot civila i Gaza har gått alldeles för långt. Resultatet visar också att det finns en stark opinion för att Sverige, som historiskt sett varit en viktig röst för mänskliga rättigheter och fred, ska fortsätta ta en tydlig position i dessa frågor globalt.

  Mer om undersökningen

  Undersökningen har genomförts av Novus på uppdrag av ActionAid för att ta reda på hur den svenska allmänheten ställer sig till Sveriges ställning som global aktör i fred och konflikter, framförallt gällande rådande konflikt i Gaza (hösten 2023). Undersökningen genomfördes mellan den 30 november och den 6 december 2023 och besvarades av 1037 personer. Undersökningen är genomförd via webb-intervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade Sverigepanel, vilket garanterar representativa resultat. Detta innebär att resultaten är generaliserbara till den aktuella målpopulationen.