Fler meningsfulla gåvor

Frågor och svar

Alla produkter, projekt och aktiviteter i gåvoshoppen är exempel på vad dina pengar kan användas till. Pengarna används alltid där de gör mest nytta! ActionAid arbetar bland annat med att stötta kvinnor och flickor att bli mer självständiga. En stor del i det arbetet består i att hjälpa kvinnor att få en långsiktig och stabil försörjning, få kontroll över sin ekonomi. En annan viktig del i vårt arbete är utbildning. Med kunskap öppnas nya dörrar. Det går inte att kräva och ta tillvara sina rättigheter när man inte ens vet om att de finns! Vi jobbar också med att påverka regeringar att förändra diskriminerande lagar, med multinationella företag för att de ska ta tar mer ansvar i de länder de verkar.

 


ActionAids kontor i Stockholm behandlar och skickar ut din beställning under kontorstid och skickar det med A-post med PostNord.

Om du behöver gåvokorten omgående kan du skicka e-korten till dig själv efter att du redigerat korten som du vill ha dem.

 

Ja, om du väljer det digitala kortet.

Det tryckta kortet skickar vi med posten direkt till dig, sedan får du själv lämna över det. På kortet finns det även plats att skriva en personlig hälsning.

Nej, det finns tyvärr ingen teknisk lösning där man kan skapa ett gåvokort om man köper flera olika produkter. Men gör du en större beställning och vill ha ett samlat gåvokort för dessa så kan du höra av dig till vår givarservice så hjälper vi dig på bästa sätt. 08-615 55 55 (09.00-15.00) eller skicka ett e-mail på givarservice@actionaid.se