Ge en gåva för flickors och kvinnors rättigheter

Om vår gåvoshop

 

Fler meningsfulla gåvor

Frågor och svar

Ja, om du handlar i vår gåvoshop så får du göra avdrag för dessa gåvor. Tänk på att meddela oss ditt personnummer om du inte är månadsgivare eller fadder hos oss.

Notera att varje gåva måste vara på minst 200 kr och att det inte är totalsumman för ditt köp som räknas. Väljer du till exempel att köpa mangoträd eller skolböcker behöver du köpa minst två av dessa för att det ska räknas.

Har du några frågor, tveka inte att höra av dig till oss på givarservice@actionaid.se eller ring 08-615 55 55.

Alla produkter, projekt och aktiviteter i gåvoshoppen är exempel på vad dina pengar kan användas till. Pengarna används alltid där de gör mest nytta! ActionAid arbetar bland annat med att stötta kvinnor och flickor att bli mer självständiga. En stor del i det arbetet består i att hjälpa kvinnor att få en långsiktig och stabil försörjning, få kontroll över sin ekonomi. En annan viktig del i vårt arbete är utbildning. Med kunskap öppnas nya dörrar. Det går inte att kräva och ta tillvara sina rättigheter när man inte ens vet om att de finns! Vi jobbar också med att påverka regeringar att förändra diskriminerande lagar, med multinationella företag för att de ska ta tar mer ansvar i de länder de verkar.

 


ActionAids kontor i Stockholm behandlar och skickar ut din beställning under kontorstid och skickar det med A-post med PostNord. Tänk på att postutdelning sker mer oregelbundet och att det därför tar lite längre tid för dig att få dina tryckta gåvokort.

Om du behöver gåvokorten omgående kan du skicka e-korten till dig själv efter att du redigerat korten som du vill ha dem.

 

Ja, om du väljer det digitala kortet.

Det tryckta kortet skickar vi med posten direkt till dig, sedan får du själv lämna över det. På kortet finns det även plats att skriva en personlig hälsning.