Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Hotet mot flickors och kvinnors rättigheter i Gambia: Könsstympning kan bli lagligt igen

  Att könsstympa flickor har varit förbjudet i Gambia i åtta år. Nyligen gick ett förslag igenom i landets riksdag som banar väg för att detta förbud kan komma att upphävas. Om det sker är Gambia först i världen med att ta bort detta rättsliga skydd och därmed riskera att miljontals flickor kan lagligt utsättas för detta övergrepp.  

  Det skulle innebära ett enormt bakslag i det pågående arbetet med att stärka flickor och kvinnors rättigheter och makten över sin egen kropp. Det långa och viktiga arbetet med att få till en lag som skyddar flickor och kvinnor mot detta övergrepp skulle gå förlorat och konsekvenserna skulle bli förödande i generationer. 

  "Vi är förskräckta över att se ett lagförslag läggas fram som skulle återinföra kvinnlig könsstympning, vilket tydligt bör påpekas är en form av våld mot flickor och kvinnor. Vi uppmanar parlamentet att rösta emot detta lagförslag, som kommer att äventyra flickors liv och framtid."

  Den 18 mars 2024 röstade regeringen i Gambia igenom ett förslag för att utreda möjligheterna att häva förbudet mot kvinnlig könsstympning. Denna utveckling och pågående diskussioner äventyrar de framsteg som hittills har gjorts i Gambia för att hantera och stoppa våld mot flickor och kvinnor och sänder en farlig signal till andra länder som funderar på att ta samma väg. 75 procent av alla flickor och kvinnor i Gambia har genomgått övergreppet, och varje år riskerar 44 000 att dö av konsekvenserna av könsstympning. 
  Så arbetar ActionAid

  I Gambia och andra länder, där kvinnlig könsstympning praktiseras arbetar ActionAid på flera nivåer för att skapa en tryggare miljö där flickor och kvinnor har makt över sina beslut och kroppar. Lokalt arbetar ActionAid med att informera och utbilda samhällen om rättigheter samt att lyfta fram riskerna med könsstympning. Det är avgörande att flickor och kvinnor är medvetna om sina rättigheter och att samhället runt omkring dem som helhet förstår att detta både är farligt, men även ett övergrepp. För att lyckas med arbetet är det viktigt att involvera samtliga nivåer, både på individ, grupp och beslutsnivå.

   

  På regional nivå påverkar ActionAid beslutsfattare för att få dem att lagstifta mot övergrepp och att stödja rättighetsfrågor. Dessutom arbetar organisationen aktivt med policyutveckling och lagstiftning. ActionAid var en stark röst i arbetet med att få till en lagstiftning som förbjuder könsstympning i Gambia för åtta år sedan och är fortsatt en ledande röst i kampen för att behålla lagstiftningen som skyddar flickor och kvinnor från övergreppet. 

  Vad innebär kvinnlig könsstympning?

  Kvinnlig könsstympning är en extrem form av våld mot flickor och kvinnor. Enligt WHO:s definition är kvinnlig könsstympning ”alla förfaranden som innebär att de yttre kvinnliga könsorganen helt eller delvis avlägsnas eller andra skador som utförs på de kvinnliga könsorganen av icke-medicinska skäl”. 

  Så arbetar vi i Sverige

  I Sverige arbetar ActionAid med att utbilda personal som möter flickor och kvinnor som har utsatts för, eller riskerar att utsättas för könsstympning, för att både öka möjligheten att upptäcka flickor i riskzonen, men även för att säkerställa att överlevare av övergreppet får tillgång till god och relevant vård. Vi arbetar även med påverkansarbete för att säkerställa både lagligt skydd för de som är i riskzonen, men även för att den nationella handlingsplanen mot könsstympning ska vara relevant och fortsatt prioriterad.