Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Bli månadsgivare

  Bli månadsgivare

  Välj belopp
  Månadsbelopp
  100 kr

  Minimumbeloppet är 100 kr

  • Varje år gifter sig 12 miljoner flickor före sin 18-årsdag
  • 130 miljoner flickor går inte i skolan
  • Cirka 60 % av de människor i världen som lider av hunger är kvinnor och flickor

  För 100 kr kan fyra flickor i flyktinglägret Cox´s Bazar få mensskydd så att de kan gå i skolan även när har mens.

  Välkomstgåva

  För att uppmärksamma internationella kvinnodagen får de första 250 som anmäler sig som månadsgivare tygkassen - Utan kvinnor ingenting, designad av Tove Sundén.

  Gör skillnad varje dag!

  ActionAid arbetar för att bekämpa fattigdom och orättvisor med ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter. Som månadsgivare är du viktig för att det arbetet ska kunna fortsätta och nå ut till fler. Genom ditt bidrag stärker du flickors och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, deras rätt till utbildning, egen försörjning och inflytande i samhället. Det är insatser som vi vet stärker hela samhällen och leder till minskad fattigdom. Bli en del av en kraft som är stark nog att förändra liv och samhällen till det bättre!

  Tillsammans kan vi utrota kvinnlig könsstympning!

  Martha, 16 år, bor i området Rafin Kara i Nigeria. Här har ActionAids arbete helt kunnat utrota förekomsten av kvinnlig könsstympning.

  Kvinnlig könsstympning är en extrem form av våld som riskerar att drabba över 8 000 flickor varje dag, ofta på grund av en strävan efter att kontrollera flickors och kvinnors kroppar och sexualitet.

   

  ActionAid har arbetat i Rafin Kara de senaste sju åren. Genom kunskapshöjande insatser och lokalt påverkansarbete har utförandet av övergreppet upphört.

   

  ”Jag är glad att vi kunnat utrota kvinnlig könsstympning! När jag gifter mig kommer jag inte göra det på min dotter, jag vet att det inte är bra”, berättar Martha.

  Skattereduktion av gåvor 

  Är du månadsgivare och skänker 200 kr eller mer per månad via autogiro omfattas du automatiskt av avdragsrätten av gåvor och kan få tillbaka 25% av beloppet. 

  Så används dina gåvor

  Vi arbetar alltid för att din gåva ska göra så stor skillnad för flickor och kvinnor som möjligt. Administrationskostnader är nödvändiga för att tillgodose god kontroll och uppföljning av din gåva. En del av ditt bidrag investerar vi även för att kunna hitta fler fantastiska givare som du.

   

  2021 gick 80 procent av de insamlade medlen till verksamheten för att stärka flickors och kvinnors rättigheter. Övriga 20 procent bestod av 5 procent administrationskostnader och 15 procent insamlingskostnader. 

  Frågor och svar

  ActionAid är en global organisation som finns i 46 länder över hela världen. Vi arbetar för att minska fattigdom och orättvisor med ett särskilt fokus på att stärka flickors och kvinnors rättigheter, eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. Vi arbetar både i akuta nödsituationer och med långsiktigt utvecklingsarbete. All verksamhet bedrivs med stöd av företag, privatpersoner, institutionella givare och stiftelser. ActionAid grundades 1972 och har funnits i Sverige sedan 2006.

  Som givare till ActionAid kan du känna dig trygg med att medlen hanteras på ett ansvarsfullt och effektivt sätt. ActionAid Sverige är medlem i Svensk Insamlingskontroll och Giva Sverige vilket innebär att verksamheten kontrolleras av oberoende parter. Svensk insamlingskontroll styr vilka organisationer som har rätt att ha ett insamlingskonto, ett så kallat 90-konto. När du bidrar till en organisation med ett 90-konto kan du vara säker på att minst 75 % av medlen går till ändamålet, ofta mer.

  Ja, som månadsgivare och givare till ActionAid kan du få rätt till skattereduktion. Det innebär att du som skänker minst 200 kr per gåvotillfälle och får tillbaka 25% i samband med skatteåterbäringen (avdraget gäller på gåvor upp till 6000 kr/år för inkomståret 2021 och högst 12 000kr/år för inkomståret 2022). Läs mer här

  Din månadsgåva dras den 28:e varje månad, eller nästkommande vardag.

  • Som månadsgivare stöttar du hela ActionAids verksamhet för att bekämpa fattigdom och orättvisor. Din gåva används där den behövs som bäst för att stärka flickor och kvinnor som lever i utsatthet. Du kan stötta oss som månadsgivare från 100 kr/mån. Klicka här för att bli månadsgivare.
  • Som Girl supporter stöttar du aktiviteter och projekt för flickor och unga kvinnor. Just nu går bidragen till verksamhet i Bangladesh, Senegal, Vietnam och Zimbabwe. Det är länder där flickors rättigheter är eftersatta och behoven av stöd stora. Som Girl supporter ger du minst 200 kr/mån och får kontinuerlig återkoppling på konkreta aktiviteter och projekt som du är med och bidrar till. Två gånger om året får du till exempel hem ett brev från en flicka eller ung kvinna som du stöttar. 

  Det finns ingen bindningstid och du kan när som helst välja att avsluta ditt givande. Du kan även be om en tillfällig paus eller sänkning av din månadsgåva. För att avsluta eller göra andra ändringar ber vi dig  kontakta givarservice på 08-615 55 55 eller givarservice@actionaid.se