Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Nu startar vi upp flickforum i Sverige! 

  Nu startar vi upp flickforumet – PowHer Talk i Sverige. PowHer Talk är ett forum för flickor och unga kvinnor i åldrarna 15-25, med syftet att skapa en trygg plats där flickor kan uttrycka sina åsikter, utforska sin kreativitet och hitta en gemenskap. Hösten 2023 startar vi upp projektet i Skärholmen och bjuder in till två träffar i månaden.

  Samtalsträffarna leds av en processledare som är utbildad i Reflection Action-metoden, en samtalsmetod utvecklad av ActionAid 1990 och som används världen över för att stärka personer i utsatta situationer. Genom att dela känslor och erfarenheterfår deltagarna möjlighet att analysera sin situation och genom olika verktyg identifiera inskränkningar i sina rättigheter och arbeta tillsammans för förändring.

  ActionAids flickforum

  Runt om i världen arbetar ActionAid för att stärka flickors rättigheter genom att förändra normer och attityder. Detta gör vi bland annat genom våra flickforum. I dessa forum träffas flickor och pratar om eventuella problem eller bekymmer och delar med sig av sina erfarenheter i en säker och välkomnande miljö.

  I flickforumen får flickorna kunskap om sina rättigheter och hur de kan tackla de problem de står inför. I länder där flickors rättigheter inte är lika prioriterade lär ActionAid ut om barnäktenskap, vikten av att gå i skolan, könsbaserat våld ochkvinnlig könsstympning, så att flickorna vet vilka rättigheter de har.

   

  Genom att lyssna på flickor och göra deras rösters hörda stärker vi deras möjlighet och kapacitet att förändra sin egen framtid och samhällena de lever i.