Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Upptrappat våld och akut hunger i Haiti 

  Det pågående gängvåldet i Haiti har en förödande effekt på landets flickor och kvinnor. Krisen har präglats av kidnappningar, mord, sexuellt- och könsbaserat våld, samt alarmerande nivåer av matosäkerhet och undernäring. 

  Fyra miljoner människor uppges leva i akut hunger, varav 1,4 miljoner människor behöver omedelbar hjälp för att överleva. Våra kollegor vittnar om flickor och kvinnor som tvingas till extrema åtgärder för att få mat för dagen. 

  ”Människor hoppar över måltider, säljer sina tillhörigheter och riskerar exploatering bara för att få mat på bordet. Överallt möter vi desperata mödrar som inte har något att ge sina barn. Detta kan inte vara vår framtid.”

  Under de senaste två månaderna har våldet eskalerat och tvingat många människor på flykt. För de många kvinnliga bönder som försörjer sina familjer har situationen fått förödande konsekvenser 

  "Gängvåldet har gjort oss utblottade. På grund av blockaden av vägarna kollapsade min lilla affärsverksamhet, och nu måste jag använda andra strategier för att överleva, som att skörda omogna grödor."

  Trots den rådande situationen kan ActionAids verksamhet för flickor och kvinnor fortsätta. Vi har nyligen kunnat stötta 1000 bönder, huvudsakligen kvinnor, med fröer för ökad matsäkerhet de kommande månaderna.
  ”Det finns dagar då man inte har tillräckligt att äta”

  Luciane är en av de många kvinnor som drabbas av den eskalerande situationen av våld och matosäkerhet i Haiti. Som en ensamstående mamma till sex barn kämpar hon dagligen för att försörja sin familj i Lafionnelle-området i Corail. De extrema förhållandena, inklusive gängvåldet och den akuta hungern, har gjort det ännu svårare för henne att upprätthålla en stabil försörjning. 

   

  Trots att hon är en jordbrukare och arbetar på sin egen gård, har Luciane drabbats hårt av naturkatastrofer och torka, vilket har förstört hennes grödor och försvårat hennes möjlighet att försörja sin familj. Hon har fått stöd från ActionAid, men tyvärr är hennes möjligheter att försörja sin familj starkt begränsade på grund av den rådande situationen i landet. 

  Luciane case
  Luciane har fått stöd att fortsätta driva sitt jordbruk