Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Så skapar vi förändring

  Så skapar vi förändring

  Vi vill skapa positiva förändringar som består, generation efter generation. En förutsättning för att det ska kunna ske är att vi alltid arbetar tillsammans med människorna som lever i de områden där vi är verksamma och med de flickor och kvinnor vars rättigheter vi har i uppdrag att försvara och stärka. Det är deras inneboende kraft och kunskap som driver arbetet framåt. När människor går samman i en gemensam strävan att uppnå rättvisa – då kan hållbara förändringar ske från grunden.

  ActionAids förändringsteori

  Lokal organisering
  1. Lokal organisering

  När människor som själva lever i utsatthet har makt och möjlighet att organisera sig för att påverka orättvisor – då sker verklig förändring.

  2. Samarbete

  Därför samarbetar vi alltid med andra lokala gräsrotsorganisationer och med de människor som lever i områden där vi är verksamma. 

   
  Lösningar
  3. Lösningar

  Vi skapar möjligheter, plattformar och sprider kunskap som främjar människors egen kamp och strävan efter att identifiera behov, hitta lösningar och ställa ansvariga myndigheter och beslutsfattare till svars. 

   

  Flickor och kvinnor
  4. Flickor och kvinnor

  I alla sammanhang är flickor och kvinnor våra främsta målgrupper, eftersom de ofta är mest utsatta och eftersom jämställdhet är en förut-sättning för hållbar utveckling. Ofta är det de lokala kvinnorna som leder och utvecklar arbetet. 

   

  Exempel på insatser och resultat, 2023

  Zimbabwe: Digitala färdigheter för flickor i Zimbabwe

  I Zimbabwe gör den utbredda fattigdomen och djupt rotade könsnormer att flickors skolgång inte prioriteras i lika hög grad som pojkars. Bara 58 procent av flickorna går ut grundskolan, medan motsvarande siffra för pojkar är 74 procent (UNICEF). Det här leder till att många flickor har betydligt sämre tillgång till digitala verktyg som datorer och mobiltelefoner, och därmed också mindre chans att hänga med i den digitala utvecklingen. ActionAid Zimbabwe arbetar på flera sätt för att förändra detta. Ett exempel är den konferens för tjejer som anordnades i samband med den internationella flickdagen, den 11 oktober 2023. Konferensen syftade till att samla flickor från flera olika skolor för att lyssna till deras behov och och stärka deras digitala färdigheter. Totalt närvarade 50 unga tjejer som tillsammans representerade 6 764 tjejer från tio olika skolor. Flickorna fick bland annat handledning i säkerhet online och information om vilka karriärmöjligheter som finns inom teknik och digitalisering.

  Sverige: Arbetet mot kvinnlig könsstympning fortsätter

  Sedan 2016 arbetar ActionAid med att förebygga och stoppa kvinnlig könsstympning i Sverige. En viktig del i arbetet handlar om att utbilda vårdpersonal som ofta kommer i kontakt med de flickor och kvinnor som blivit utsatta för könsstympning. Utbildningarna sker i form av workshops som går under namnet ”Let’s Ask About It: Kvinnlig könsstympning”. Under 2023 deltog totalt 96 sjukvårdsanställda från vårdcentraler och kliniker i Stockholm, Uppsala, Skåne och Göteborg i workshoparna.

  Zimbabwe: Cyklar för förändring i Shamwa

  I distriktet Shamwa i Zimbabwe är skolorna få och de ligger långt ifrån varandra. Vissa elever tvingas gå upp till 15 kilometer enkel väg för att nå närmsta skola. Detta resulterar inte bara i trötthet och minskad koncentrationsförmåga, utan gör även flickor sårbara för våld och övergrepp. En av många aktiviteter ActionAid bedriver i området är att förse flickor med cyklar. I september 2023 fick till exempel 30 flickor i Madziwa Mine Secondary school varsin cykel.

  Bangladesh: Informationsspridning om flickors rättigheter

  16 738 flickor och unga kvinnor i Bangladesh fick ökad kunskap om sina rättigheter och betydelsen av att gå i skolan för att kunna leva ett liv i frihet.

  Bangladesh: Hygienartiklar till flickor i Bangladesh

  800 flickor fick tillgång till hygienartiklar för att kunna hantera sin menstruation och inte behöva stanna hemma från skolan bara för att de har mens.

  Bangladesh:

  2650 flickor har fått tillgång till grödor och frön för att lära sig mer om hållbara försörjningsmetoder.

  Zimbabwe: Mensskydd till flickor i Zimbabwe

  Inför den internationella mensdagen den 28 maj genomförde vi kampanjen ”Det var droppen!” som resulterade i 147 629 kronor till stöd för flickors menshälsa i Zimbabwe. Under juli månad kunde över 1000 flickor i Manicaland i Zimbabwe, ta emot hygienkit innehållande återanvändbara bindor, tvål och underkläder.

  Exempel på insatser och resultat, 2021

  Varje år ser vi hur de insatser vi gör leder till positiv utveckling för såväl enskilda individer och grupper som för hela samhällen.


  Indien: I maj 2021 ökade spridningen av covid-19 dramatiskt i Indien. ActionAid kunde snabbt bistå med stöd och nådde totalt ut till nära sju miljoner människor med hygienartiklar, ekonomiskt stöd och insatser för att stoppa våld mot kvinnor. Som alltid genomsyrades de humanitära insatserna av kvinnors ledarskap, trygghet och inflytande.


  Bangladesh: I Bangladesh gifts många flickor bort istället för att gå i skolan. I området Champapur, som ligger vid kusten i södra delen av landet, har ActionAid etablerat samarbeten med områdets skolor och startat kvinnogrupper som utbildats i betydelsen av flickors skolgång. Kvinnorna har spridit informationen vidare och särskilt riktat in sig på män med döttrar. Arbete har gett resultat och andelen flickor som går i skolan har ökat från 37 % (2019) till 58,5 % (2021).


  Palestina: Situationen för kvinnor i Palestina är svår på flera sätt. Många kvinnor är ekonomiskt beroende av sina män, utsätts i hög grad för våld och övergrepp och lever helt i avsaknad av grundläggande mänskliga rättigheter. Under 2021 utbildade ActionAid 26 kvinnor i affärsutveckling och 17 kvinnor fick ekonomiskt bidrag och coachning för att kunna förverkliga sina affärsprojekt.


  Nigeria: Tillgång till sjukvård är en grundläggande rättighet, ändå dör en gravid kvinna eller ett nyfött barn var elfte sekund i världen. I Nigeria är problemet utbrett och många kvinnor föder barn helt i avsaknad av säker vård. Genom lokal organisering och påverkansarbete har ActionAid förbättrat förlossningsvården för kvinnor i Deltaområdet i Nigeria. 2010 stod en ny förlossningsklinik klar och för några år sedan byggdes vårdcentralen ut efter beslut från hälsomyndigheten i landet. I slutet av 2021 hade 500 barn fötts på den nya kliniken.


  Afghanistan: Den allvarliga utvecklingen i Afghanistan har försatt människor i en djup och svår humanitär kris. ActionAid finns på plats i sju av landets provinser och insatserna under 2021 har varit fokuserade till att tillgodose grundläggande hygienbehov, dela ut matpaket, skydda kvinnor och flickor från våld, ge kontant stöd för att hjälpa familjer att köpa mat, köksredskap och andra förnödenheter.