Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Kraftig jordbävning i Marocko

  Fredagen den 8 september drabbades Atlasbergen i sydvästra Marocko av en kraftig jordbävning. Över 2000 människor har omkommit och tusentals är i behov av akut stöd. Många familjer har förlorat allt – sina nära och kära, sina hem och sina tillhörigheter.

  ActionAid finns på plats för att hjälpa de drabbade och för att skydda flickors och kvinnors rättigheter i efterdyningarna av katastrofen. Den omedelbara prioriteringen är att erbjuda akut hjälp i form av skydd, kläder och mat till dem som har förlorat sina hem och befinner sig ute på gatorna. 

  "Vi är djupt oroade över de förödande effekterna jordbävningen kommer att ha, särskilt för flickor och kvinnor som drabbas hårdast under humanitära kriser. Det akuta behovet kommer att vara att tillhandahålla tak över huvudet, mat, vatten, medicinsk hjälp och förnödenheter till de drabbade samhällena samt psykosocialt stöd.”

  Allvarlig inverkan på kvinnor, flickor och marginaliserade grupper

  Kvinnor och flickor lider ofta mest under humanitära nödsituationer. Vanligtvis dödas fler kvinnor än män av katastrofer som tsunamis och jordbävningar. Våldet mot kvinnor och flickor ökar dessutom i alla humanitära nödsituationer. Gravida kvinnor, mödrar, särskilt de som ammar och flickor som menstruerar, behöver alla särskilt stöd och vård.

  ActionAid har alltid ett särskilt fokus på flickors och kvinnors säkerhet och trygghet. Vi utbildar kvinnor i ledarskapsförmåga och katastrofberedskap så att de är bättre rustade att leda sina samhällen i kristider och därefter.