Skip to the content

Vi arbetar för att stoppa kvinnlig könsstympning

Kvinnlig könsstympning är ett fruktansvärt övergrepp som sätter livslånga spår och som i grunden handlar om att kontrollera flickors och kvinnors sexualitet och frihet. ActionAid kämpar mot detta övergrepp både internationellt och i Sverige. 
                                                                            Feliz Dahir, 37, är en av tiotusentals kvinnor som lever i Sverige och som är könsstympad. ActionAid kom i kontakt med Feliz under vårt arbete.Aktuellt

Intresserad av förtroendeuppdrag inom ActionAid?

Dags att nominera kandidater till vår styrelse och valberedning

ActionAid summerar arbetet mot covid-19, 2020

Lokala kvinnogrupper leder insatserna

Höstens digitala träffar om kvinnlig könsstympning

Ökad trygghet och bättre bemötande för berörda grupper

Läs nya numret av re:Action

Ett helt temanummer om kvinnors ledarskap

Den här julen har vi bara en önskan

Vi vill att fler #kvinnorleder


Vilka förändringar leder arbetet till?

För att skapa varaktig förändring krävs ett långsiktigt perspektiv och insatser på flera olika nivåer. Vår lokala förankring ger oss kraften att göra just det. Ofta stannar vi i ett område i minst tio år, eller så länge behov finns. 

När människor som själva lever i utsatthet kan organisera sig för att påverka orättvisor - då kan förändringar ske från grunden. Därför arbetar vi alltid tillsammans med lokala gräsrotsorganisationer och med de människor som lever i de områden där vi är verksamma

Som månadsgivare gör du skillnad

Världen över arbetar ActionAid tillsammans med lokala kvinnorättsorganisationer som själva vet vilken förändring deras samhällen behöver. Som månadsgivare är du viktig för att det arbetet ska kunna fortsätta och växlas upp. Genom ditt bidrag stärker du flickors och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, deras rätt till utbildning, egen försörjning och inflytande i samhället.


Köp en gåva som förändrar världen!

I vår gåvoshop hittar du meningsfulla gåvor för alla tillfällen. Välj bland gåvor som mangoträd, skolår, kvinnorättskämpe och såklart geten! Vi skickar fina gåvokort att ge bort. Tack för att du är med och bidrar till en hållbar värld fri från fattigdom!


Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli månadsgivare

Om oss