Skip to the content

Jämställdhet och rättvisa - därför finns ActionAid

Vi vill att flickor ska kunna växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma sina egna liv och samhället de lever i. Det är en kamp för jämställdhet och rättvisa som vi drivit varje dag sedan starten 1972. Idag finns vi i 46 länder över hela världen. 


Den här julen har vi bara en önskan

Världen över saknar kvinnor den status och det inflytande som är en så naturlig del av mäns liv och vardag. Kvinnor tjänar mindre, äger mindre och har mindre inflytande i såväl offentliga sammanhang som i hemmet. Den här diskrimineringen är både oacceptabel och ohållbar.  

När kvinnor ges möjlighet till makt och inflytande får det positiva effekter på hela samhällen. Därför har vi en enda önskan den här julen – vi vill att fler #kvinnorleder.


Aktuellt

Den här julen har vi bara en önskan

Vi vill att fler #kvinnorleder

Digitalt dialogmöte om kvinnlig könsstympning

Välkommen att delta den 26 november

Vietnam - värsta översvämningarna på 40 år

ActionAid på plats och når ut till de mest utsatta

Största protesterna på årtionden i Nigeria

ActionAid kräver ett stopp på polisvåldet

Kvinnlig könsympning och asylrätten

Välkommen till föreläsning med Asylbyrån 


Vilka förändringar leder arbetet till?

För att skapa varaktig förändring krävs ett långsiktigt perspektiv och insatser på flera olika nivåer. Vår lokala förankring ger oss kraften att göra just det. Ofta stannar vi i ett område i minst tio år, eller så länge behov finns. 

När människor som själva lever i utsatthet kan organisera sig för att påverka orättvisor - då kan förändringar ske från grunden. Därför arbetar vi alltid tillsammans med lokala gräsrotsorganisationer och med de människor som lever i de områden där vi är verksamma

Som månadsgivare gör du skillnad

Världen över arbetar ActionAid tillsammans med lokala kvinnorättsorganisationer som själva vet vilken förändring deras samhällen behöver. Som månadsgivare är du viktig för att det arbetet ska kunna fortsätta och växlas upp. Genom ditt bidrag stärker du flickors och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, deras rätt till utbildning, egen försörjning och inflytande i samhället.


Köp en gåva som förändrar världen!

I vår gåvoshop hittar du meningsfulla gåvor för alla tillfällen. Välj bland gåvor som mangoträd, skolår, kvinnorättskämpe och såklart geten! Vi skickar fina gåvokort att ge bort. Tack för att du är med och bidrar till en hållbar värld fri från fattigdom!


Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli fadder

Om oss