Skip to the content

Låt oss utbilda fler kvinnor i katastrofberedskap!

Flickor och kvinnor drabbas oproportionerligt hårt i samband med katastrofer och deras behov förbises ofta. Samtidigt har kvinnors ledarskap i humanitära insatser en bevisat positiv effekt på hela samhällen. Därför utbildar vi varje år tusentals kvinnor i katastrofberedskap och ledarskap - det räddar liv och främjar jämställdhet. 


Aktuellt

Tonga

Kvinnor utbildade i katastrofberedskap leder insatserna efter vulkanutbrottet

Vinter i Afghanistan

Situationen i Afghanistan blir allt allvarligare med vinterns ankomst.

Nytt nummer av re:Action

Ta del av de senaste nyheterna

Direktrapport från Afghanistan

Webbseminarium med ActionAid Afghanistans landschef


Vilka förändringar leder arbetet till?

För att skapa varaktig förändring krävs ett långsiktigt perspektiv och insatser på flera olika nivåer. Vår lokala förankring i 46 länder ger oss kraften att göra just det. Ofta stannar vi i ett område i minst tio år, eller så länge behov finns.

Som månadsgivare gör du skillnad

Världen över arbetar ActionAid tillsammans med lokala kvinnorättsorganisationer som själva vet vilken förändring deras samhällen behöver. Som månadsgivare är du viktig för att det arbetet ska kunna fortsätta och växlas upp. Genom ditt bidrag stärker du flickors och kvinnors rätt att bestämma över sin egen kropp, deras rätt till utbildning, egen försörjning och inflytande i samhället.


Köp en gåva som förändrar världen!

I vår gåvoshop hittar du meningsfulla gåvor för alla tillfällen. Välj bland gåvor som mangoträd, skolår, kvinnorättskämpe och såklart geten! Vi skickar fina gåvokort att ge bort. Tack för att du är med och bidrar till en hållbar värld fri från fattigdom!


Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli månadsgivare

Om oss