Faktablad på olika språk

Här kan du läsa om kvinnlig könsstympning på sex olika språk

2022-12-14 12:00

Dokument/Nedladdningar

2023-01-09 - Faktablad amharic
pdf / 604.08 KB
Download
2023-01-09 - Faktablad arabiska
pdf / 606.37 KB
Download
2023-01-09 - Faktablad engelska
pdf / 572.36 KB
Download
2023-01-09 - Faktablad somaliska
pdf / 580.41 KB
Download
2023-01-09 - Faktablad svenska
pdf / 576.98 KB
Download
2023-01-09 - Faktablad tigrinya
pdf / 608.94 KB
Download