Styrdokument

2022-12-14 12:00

Dokument/Nedladdningar

Dokument/nedladdningar

2023-01-09 - Årsmötesprotokoll 2022
pdf / 183.88 KB
Download
2023-01-09 - Stadgar ActionAid Sverige
pdf / 272.33 KB
Download
2023-01-09 - Riktlinjer för Visselblåsning
pdf / 71.92 KB
Download
2023-01-09 - Visselblåsarpolicy ActionAid International
pdf / 410.50 KB
Download
2023-01-09 - AAS Policy on Anti-Corruption and Corruption Prevention
pdf / 301.60 KB
Download
2023-01-09 - Miljöpolicy
pdf / 152.58 KB
Download
2023-01-09 - Arbetsmiljöpolicy
pdf / 62.08 KB
Download
2023-01-09 - Insamlingspolicy
pdf / 209.19 KB
Download
2023-01-09 - Uppförandekod AAS.pdf
pdf / 204.87 KB
Download
2023-01-09 - Informationspolicy
pdf / 373.66 KB
Download
2023-01-09 - Integritetspolicy
pdf / 223.90 KB
Download
2023-01-09 - Placeringspolicy
pdf / 147.21 KB
Download