Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Ekonomi och styrning

  Så används pengarna

  ActionAid Sverige har ett så kallat 90-konto. Det innebär att vår insamling och ekonomi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av de insamlade medlen gå till ändamålet. ActionAid i Sverige är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och tillämpar deras Kvalitetskod.

  Under 2022 gick 78 % av våra insamlade medel till verksamheten för flickors och kvinnors rättigheter. 17 % investerade vi i att hitta fler fantastiska givare och samla in mer pengar till arbetet och 5% användes till administration. 

  Löner och arvoden

  ActionAid Sverige är anslutna till kollektivavtalet mellan Unionen och FREMIA och följer avtalet för årliga uppräkning av lönerna. Lönerna följer de generella nivåerna inom den ideella sektorn.

  Styrelse bestämmer lönen för generalsekreteraren. Den uppgår till 75 000 kr per månad. Generalsekreteraren har pensionsvillkor enligt kollektivavtalet, men i övrigt omfattas inte av det.

  Vår styrelse arbetar helt ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete.