Vårt arbete

Vårt uppdrag är att arbeta för jämställdhet, jämlikhet och rättvisa för alla flickor och kvinnor. 

Vi bekämpar fattigdom
genom jämställdhet

Fattigdom handlar inte enbart om brist på pengar. Fattigdom handlar också om människors brist på valmöjligheter och makt att förändra sin livssituation. Just det saknar ofta flickor och kvinnor. 

 

Vi vet att när flickor och kvinnor har möjlighet att bestämma över sina liv, sina kroppar och har en egen försörjning så minskar fattigdomen i världen. I vårt arbete fokuserar vi på fyra områden som alla är centrala för att stärka flickors och kvinnors rättigheter och minska fattigdom och orättvisor.

 

Läs mer om respektive område nedan. 

Vår vision

Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld där alla människor har möjlighet att forma sin tillvaro och leva ett liv fritt från fattigdom och förtryck. 

Ta chansen att göra skillnad - varje dag!

Bli månadsgivare och förändra liv.