Varukorg
Din varukorg
Här var det tomt!

Kika in våra gåvor i gåvoshoppen och välj mellan ett skolår för en flicka eller en get till en hel familj. Din gåva gör skillnad!

Tryggt givande

Läs mer om vårt arbete för att du ska känna dig trygg med att skänka en gåva till ActionAid

ActionAid Sverige har ett så kallat 90-konto. Det innebär att vår insamling och ekonomi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av de insamlade medlen gå till ändamålet.

Tryggt givande ges ut av Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och innebär att vi som medlemsorganisation uppfyller alla krav i Kvalitetskoden och därmed står för etisk, professionell och transparent insamling samt är granskade av en auktoriserad revisor. Läs mer om Giva Sverige och Kvalitetskoden.

 

Nedan kan du läsa våra årsredovisningar och se mer om hur vårt arbete gör skillnad

Löner och arvoden

ActionAid Sverige är anslutna till kollektivavtalet mellan Unionen och IDEA och följer avtalet för årliga uppräkning av lönerna. Lönerna följer de generella nivåerna inom den ideella sektorn.

 

Styrelse bestämmer lönen för generalsekreteraren. Den uppgår till 70 000 kr per månad, år 2020.
Generalsekreteraren har pensionsvillkor enligt den policy som gällde innan kollektivavtalet tecknades i juni 2013.

 

Vår styrelse arbetar helt ideellt och får ingen ersättning för sitt arbete.