Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Trygghetsåtgärder för flickor i Chanpara

  Chanpara, beläget i utkanten av Dhaka, huvudstaden i Bangladesh, präglas av utbredd fattigdom där flickor och unga kvinnor drabbas särskilt hårt. Barnäktenskap och våld i hemmet är vanliga problem, och bristen på säkra platser utomhus begränsar starkt flickornas frihet. 

  För att förbättra situationen för flickor i Chanpara arbetar ActionAid aktivt med lokala insatser. I mars 2024 organiserade vi ett dialogmöte med lokala myndigheter, lärare, religiösa ledare och föräldrar för att diskutera de utmaningar som flickor och unga kvinnor står inför. Modiga flickor från ActionAids barn- och ungdomsgrupper deltog och delade sina erfarenheter samt framförde krav på säkrare lekplatser, extra gatubelysning och åtgärder mot sexuella trakasserier. 

  Resultat och framtida åtgärder 

  Efter mötet åtog sig de lokala myndigheterna att installera gatubelysning på strategiska platser och skapa kommittéer för att bekämpa sexuella trakasserier. Dessa åtgärder förväntas förbättra flickornas säkerhet och möjligheter till en aktiv fritid. ActionAids fokus på att stärka flickors ledarskap har bidragit till deras mod att stå upp för sina rättigheter och förbättra livsvillkoren i Chanpara. 

  Vikten av en meningsfull fritid 

  Rädslan för sexuellt våld och trakasserier utomhus leder till att många flickor avstår från både utbildning och fritidsaktiviteter, vilket vidmakthåller en ond cirkel av våld. Meningsfull fritid är viktig för barns självförtroende och självbild samt för deras fysiska hälsa. Att flickor i Chanpara hindras från att delta i sådana aktiviteter begränsar deras möjligheter till personlig utveckling och välmående. 

  Fotbollsturnering i Chanpara
  Fotbollsturnering i Chanpara
  Foto: ActionAid Bangladesh

  Tack vare den nyinstallerade gatubelysningen kan flickorna nu känna sig tryggare när de rör sig utomhus, vilket öppnar upp för fler möjligheter till fritidsaktiviteter och socialt umgänge. Detta är ett stort steg framåt mot en tryggare och mer inkluderande miljö för alla flickor i Chanpara.