Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Kvinnor leder återuppbyggnaden i Marocko

  I september förra året drabbades Marocko av en av de allvarligaste jordbävningarna i dess historia. 3 000 människor miste livet, 56 000 skadades och över 59 000 familjer fick sina hem förstörda.

  Tack vare stöd från ActionAids givare kunde vi förse över 4000 människor, vars liv vänts upp och ner, med mat och hygienkit. 

   

  ActionAid arbetar nu tillsammans med lokala kvinnorättsorganisationer för att fortsätta att ge stöd till återuppbyggnad i 14 drabbade områden. 

  Marocko ActionAid
  Fredagen den 8 september 2023 drabbades Atlasbergen i sydvästra Marocko av en kraftig jordbävning.
  Samira, 35 år, är chef för en av dessa organisationer, Tamghart Noudrar (Bergskvinnan). Samira gör regelbundna resor till drabbade samhällen på landsbygden för att dela ut mat, mensskydd och skyddsmaterial. 

  ”Jag älskar frivilligarbete. Huvudsyftet är att förbättra villkoren för kvinnor på landsbygden. Jag har jobbat med det här länge"

  Samira registrerar personerna som har fått matpaket.
  Samiras arbete bryter barriärer 

  Det är mycket tack vare att Samiras man, Mohammed, 41, tar ett större ansvar för familjen som hon kan vara så engagerad i sitt arbete. Hon är stolt över det, då det är ovanligt att män på landsbygden stöttar kvinnors arbete utanför hemmet.  

  ”Människor kan ha svårt att acceptera initiativ som drivs av kvinnor. Och när jag säger människor menar jag män”

  Organisationen bedriver även workshops för män om maskulinitet och Mohammed har varit en av deltagarna.  

  ”Vi behöver uppmuntra kvinnor i bergsregionen. Om vi stödjer kvinnornas initiativ kommer mäns situation också förbättras”

  Säkra utrymmen för flickors och kvinnors trygghet 

  En viktig aspekt av insatsen i Marocko är skapandet av säkra utrymmen för kvinnor. Syftet är att de ska kunna tala fritt om problem och behov, att hålla workshops i ledarskap, öka medvetenheten om kvinnors rättigheter och erbjuda psykosocialt stöd.  

   

  Samiras organisation utbildar kvinnliga ledare att skapa och driva initiativ för sina samhällen och leda återuppbyggnaden.  

   

  15-åriga Siham berättar om sin erfarenhet från ledarskapsworkshoparna: 

  Samira pratar med kvinnor i samhället och uppmuntrar dem att vara med och leda och delta i aktiviteter.

  "Jag har fått mer självförtroende att prata inför människor och uttrycka mig. Jag lärde mig att förstå mig själv bättre och att vi ska stå upp för våra rättigheter”

  Genom att utbilda kvinnor i katastrofberedskap och ledarskap stärker vi deras möjlighet att ge uttryck för sina behov och ta ledande roller – både i det akuta skedet och på längre sikt. På så sätt kan kvinnorna verka för att deras egna och andra utsatta gruppers särskilda behov tillgodoses. Det här är insatser som räddar liv och som skapar mer jämställda samhällen.