Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • För företag

  Söker ni en långsiktig samarbetspartner som kämpar för flickors och kvinnors rättigheter och en hållbar värld fri från fattigdom? Då är ActionAid er givna partner!

   

  Tillsammans skapar vi förändring!

  Vi erbjuder samarbetsformer anpassat utifrån er verksamhet, förutsättningar och mål. Vi ser gärna ett samarbete som bidrar till engagemang för anställda, kunder och leverantörer.

   

  Kontakta oss gärna för frågor:

   

  Kalle Larsson, Insamlingsansvarig

  E-post: kalle.larsson@actionaid.org

  Telefon: 08-615 55 57

  Vi vill bjuda in dig till kraften att förändra!

  Vi arbetar i några av världens fattigaste länder för att ge kvinnor kraft att utveckla klimatsmarta, hållbara försörjningsmetoder, med vilka de kan försörja sina familjer. Vi utbildar kvinnliga bönder i motståndskraftiga jordbruks- och fisketekniker, inklusive markvård, mångfald av grödor, fröbankar och vattenförvaltning.

   

  När fattigdomen ökar är flickor och kvinnor särskilt utsatta eftersom risken för könsbaserat våld, tvångsäktenskap och sexuellt utnyttjande tilltar när försörjningsmöjligheter minskar. Kvinnor måste dessutom kämpa mot traditionella könsnormer som ofta innebär att de saknar tillgång till mark, beslutsfattande och ekonomiskt oberoende.


  ActionAid arbetar varje dag för att förändra detta så att flickor och kvinnor har samma makt, möjligheter och rättigheter som pojkar och män. När jämställdheten stärks får alla det bättre och vi bygger starkare och mer hållbara samhällen tillsammans.


  Riktlinjer för samarbete

  ActionAid söker samarbeten med företag som delar våra värderingar och som lägger stor vikt vid CSR- och hållbarhetsfrågor.

   

   

  Ett proaktivt jämställdhetsarbete och en vilja att motarbeta de orättvisor som finns i världen ser vi som en självklar hållning hos en potentiell samarbetspartner. ActionAid arbetar bara med företag som följer FN:s deklaration om mänskliga rättigheter och ILO-konventionen gällande arbetsvillkor och rättigheter.

   

   

  Inför varje samarbete görs en riskanalys och en genomlysning som utgår från ActionAids riktlinjer för företagssamarbete. Denna genomlysning berör företagets etik och ansvar och tar bland annat upp följande områden: 

  • Miljö och klimat
  • Arbetsvillkor
  • Skatteplanering och korruption

   

  Vid långsiktiga partnerskap görs kontinuerliga riskbedömningar av samarbetet. Kontakta vår insamlingsansvarig Kalle Larsson om ni har frågor kalle.larsson@actionaid.org eller telefon 08-615 55 57