Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • 18 miljoner flickor utanför skolan på grund av skattemissbruk

  En ny rapport framtagen av bland andra ActionAid och Tax and Education (TaxEd), visar att 18 846 517 flickor i afrikanska länder går miste om sin grundskoleutbildning. Detta mot bakgrund av att några av de rikaste företagen och individerna utnyttjar kryphål i skattesystemet, vilket leder till att utbildningssektorn varje år går miste om 29 miljarder USD.  

  Rapporten ”Transforming Education Financing in Africa: A Strategic Agenda for the African Union Year of Education” visar att om de kryphål som används för skattemissbruk stängs kan dessa skatter bidra med 146 miljarder USD till länder i Afrika varje år, varav 29,2 miljarder USD kan användas i utbildningssektorn. Detta skulle täcka kostnaden för 25 miljoner barns grundskoleutbildning. 

  Det är skrämmande att det finns över 18 miljoner flickor som missar skolan i afrikanska länder på grund av otillräckliga investeringar i utbildningssektorn. Om våra regeringar vidtog åtgärder för att motverka kryphål i skattesystemet skulle det finnas en möjlighet att ta itu med denna utmaning.

  Rapporten visar att 28 av 53 länder i Afrika spenderar 12 procent av sin nationella budget på att återbetala skulder – 15 av dessa länder spenderar redan mer på återbetalning av skuld än på landets utbildning. 

  Kvinnor och flickor drabbas hårdast av åtstramningar och skulder i de afrikanska länderna eftersom det har en oproportionerligt negativ inverkan på flickors tillgång till utbildning, vilket hindrar deras utveckling och begränsar deras framtida möjligheter.

  Att neka flickor tillgång till grundläggande utbildning förstärker inte bara befintliga ojämlikheter utan underminerar också samhällets samlade framsteg och ekonomisk utveckling. 

   

  Utbildning är avgörande för att främja flickors och kvinnors ställning i samhället och för att ge dem möjlighet till ekonomisk självständighet. ActionAid arbetar både på lokal gräsrotsnivå, nationellt och globalt för att stärka flickors rätt till utbildning.  

   
  För mer information, kontakta: 

  Sara Hjelm Ahlstedt, Kommunikations- och påverkansansvarig, ActionAid Sverige.
  E-post: sara.hjelm@actionaid.org

  Om ActionAid

  ActionAid är en global federation med verksamhet i 46 länder. Vårt mål är att uppnå en rättvis, jämlik och hållbar värld fri från fattigdom. Vi har ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter eftersom jämställdhet är en förutsättning för hållbar utveckling. ActionAid grundades 1972 och har funnits i Sverige sedan 2006. 

  På bilden
  På bilden sitter Ceclila, 13 år, i sin skolbänk på en grundskola i Makueni County, Kenya.
  ActionAid stöttar skolan med bland annat resurser som skolmat för att tillhandahålla mat åt elever för att uppmuntra föräldrar att hålla dem i skolan under den aktuella matkrisen.

  Fotograf: Kathonzweni, Makueni, Kenya