Studie: Klimatförändringarnas effekter på kvinnors och barns liv

Studie

2022-12-14 12:00

Dokument/Nedladdningar

I den här studien, genomförd av ActionAid och fyra andra organisationer, framkommer hur kvinnor och barn i bland annat Bangladesh, Indien och Afghanistan påverkas oproportionerligt hårt av klimatförändringar när de tvingas lämna sina hem. Bland annat löper de större risk att utsättas för könsrelaterat våld, barnarbete och exploatering.

Dokument/nedladdningar

2023-01-09 - Invisible women - ny studie
pdf / 1.70 MB
Download