Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • ActionAid på COP28 för ökad klimaträttvisa 

  Klimatförändringarna påverkar olika människor och länder olika hårt. Därför är klimatfrågan också en fråga om rättvisa. När klimattoppmötet, COP28, nu inleds i Dubai finns ActionAid självklart på plats för att följa förhandlingarna och påverka världens ledare att fatta beslut som vilar på rättvisa och solidaritet.  

  Människor i låg- och medelinkomstländer – framför allt många flickor och kvinnor – har gjort minst för att orsaka den klimatkris vi befinner oss i. Ändå är det deras liv, hälsa och trygghet som sätts på spel i spåren av klimatförändringarna.  

   

  ActionAid har flera tydliga krav inför COP28. Bland annat vill vi se att världens ledare: 

   

  1. Enas om hur den nya fonden för klimatrelaterade skador och förluster ska byggas upp och säkerställa att pengarna når de värst drabbade. 
    
  2. Fattar beslut om att fasa ut fossila bränslen på ett rättvist och hållbart sätt som främjar en grön omställning. 
    
  3. Skalar upp klimatfinansieringen och skiftar världens pengaflöden från klimatskadlig industri till mer hållbara alternativ. 
    
  4. Enas om ett nytt arbetsprogram för jordbruk och livsmedelstrygghet där lösningar som agroekologi främjas. 

  Fonden för skador och förluster – därför är den så viktig

  Människor i låg- och medelinkomstländer orsakar ofta minimala utsläpp av växthusgaser och bär ingen skuld till den klimatkris vi befinner oss i. Ändå är det deras hem, försörjning och infrastruktur som gång på gång raseras på grund av naturkatastrofer och extremväder.

   

  Kostnaderna för återuppbyggnad växer sig allt större och många tvingas leva under enorm stress på grund av det ständiga hotet om att få sin tillvaro raserad. Kvinnor, flickor och andra marginaliserade grupper drabbas oproportionerligt hårt.

   

  Rika länder med höga utsläpp per capita har därför ett etiskt ansvar här att erbjuda ekonomiskt stöd till de länder och samhällen som drabbas av deras CO2-utsläpp. Vid förra årets klimattoppmöte, COP27, nådde världens ledare ett historiskt avtal om att inrätta den här fonden. Inför stundande COP28 återstår att se vad parterna kan enas om när det kommer till innehållet och uppsättningen av den.

   

  För att säkerställa dess effektivitet är det av stor vikt att:

  • fonden snabbt kan svara på behoven för de människor och samhällen som befinner sig i klimatkrisens frontlinje.
  • pengarna från fonden kommer i form av bidrag – inte lån.
  • fonden är fristående och inte ligger under Världsbanken

  Se vår film om hur flickor i Bangladesh påverkas av klimatförändringarnas effekter

  Vill du veta på vilket sätt flickor och kvinnor drabbas av klimatförändringarnas effekter? Se vår nya film som reflekterar verkligheten för två flickor i Patuakhali district, södra Bangladesh.

  Läs mer om vårt arbete för klimaträttvisa för flickor och kvinnor