Dagordning och handlingar årsmöte 2022

2022-12-14 12:00

Dokument/Nedladdningar

Nedan finner du handlingarna inför ActionAids årsmöte 2022, senast den 9 maj kommer samtliga handlingar att publiceras här. 

Dokument/nedladdningar

2023-01-09 - Kallelse till årsmötet 2022.pdf
pdf / 72.04 KB
Download
2023-01-09 - Bilaga 7.1 ActionAidSverige_Årsberättelse_2021_1.pdf
pdf / 8.19 MB
Download
2023-01-09 - Bilaga 7.4 Revisionsberättelse
pdf / 450.60 KB
Download
2023-01-09 - Bilaga 9.1 Styrelsens proposition medlemsavgift 2023
pdf / 53.10 KB
Download
2023-01-09 - Bilaga 9.2 Styrelsens proposition uppdaterade stadgar AAS_0.pdf
pdf / 163.24 KB
Download
2023-01-09 - Bilaga 9.3 Styrelsens proposition uppdaterad riktlinje valberedningen
pdf / 109.11 KB
Download
2023-01-09 - Bilaga 12 Valberedningens förslag till Årsmötet 2022_0.pdf
pdf / 77.02 KB
Download