Resultat från verksamheten

Läs om hur du gör skillnad som Girl supporter!

Christine, 19 år, slipper nu vara beroende av sina vänner

Tack vare nyinstallerade brunnar har Christine och hennes vänner fått tillgång till rent dricksvatten i sin skola. För Christine, som har en funktionsvariation, innebär det ett mer självständigt liv.