Skip to the content

Med flickor och kvinnor i fokus

ActionAid Sverige är del i den globala ActionAid-federationen som arbetar i 46 länder världen över. Vårt mål är att uppnå en rättvis, jämlik och hållbar värld där flickor kan växa upp till självständiga kvinnor med makt att forma både sina egna liv och samhället de lever i. Vi har ett feministiskt perspektiv på allt vi gör, oavsett om det handlar om att arbeta i humanitära katastrofer, minska mäns våld mot kvinnor eller långsiktig fattigdomsbekämpning. ActionAid grundades 1972 och har funnits i Sverige sedan 2006. Vi är en religiöst och partipolitisk oberoende federation

Vår vision är en rättvis, jämlik och hållbar värld där alla människor har möjlighet att forma sin tillvaro och leva ett liv fritt från fattigdom och förtryck.

Vårt uppdrag är att bekämpa fattigdom och arbeta för jämställdhet, jämlikhet och rättvisa för alla.


Så startade ActionAid

ActionAid grundades i Storbritannien 1972. Då som enbart fadderverksamhet med fokus på barns utbildning och hälsa. Sedan dess har organisationen vuxit och arbetet skiftat från att lindra symptom på ojämlikhet och fattigdom till att angripa dess grundorsaker. I Sverige har vi funnits sedan 2006.


Hit går pengarna

ActionAid Sverige har ett så kallat 90-konto. Det innebär att vår insamling och ekonomi granskas av Svensk Insamlingskontroll. Enligt Svensk Insamlingskontrolls regler ska minst 75 procent av de insamlade medlen gå till ändamålet.

ActionAid i Sverige är medlem i Giva Sverige, branschorganisationen för tryggt givande, och tillämpar deras Kvalitetskod.
Möt vår styrelse

ActionAid Sverige leds av en styrelse som väljs av årsmötet. Den svenska styrelsen är vårt högsta beslutande organ och har det yttersta ansvaret för verksamheten. Styrelsen för ActionAid i Sverige arbetar helt ideellt.


Vill du jobba hos oss?

Vill du jobba i en global organisation som präglas av starka värderingar, mod och målmedvetenhet? Alla våra lediga tjänster samlas här.


ActionAid Sveriges Miljöpolicy

ActionAid Sverige är medlem i en global federation med det övergripande syftet att arbeta för social rättvisa, jämställdhet och fattigdomsbekämpning. Eftersom miljön är allas ansvar, är vi förpliktade att göra vår del för att bidra till hållbar utveckling och hälsosamma levnadsvillkor för nuvarande och kommande generationer.

Denna policy redogör för våra ambitioner att minimera vår negativa miljöpåverkan, samtidigt som den också beskriver vilka möjligheter som finns att bidra med positiva inslag. Med utgångspunkt i denna policy kommer vi kontinuerligt fortsätta att lära och förbättras.Stöd vårt arbete

Engagera dig

Bli månadsgivare

Om oss