Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Den här nya rapporten belyser klimatkrisens långsiktiga, komplexa och extremt orättvisa konsekvenser i några av världens värst klimatdrabbade länder. Den visar också att flickor och kvinnor drabbas ännu värre av klimatförändringar än vad som tidigare varit känt genom FNs klimatdiskurs. 

  För att adressera och hantera de allvarliga skador och förluster* som klimatkrisen medför måste en ny typ av finansiering, en så kallad finansieringsfacilitet, bli verklighet. Vid FNs klimattoppmöte, COP27, i Sharm el-Sheikh strävar ActionAid, tillsammans med många andra aktörer, efter att rika länder ska gå med på att betala för de skador och förluster som deras utsläpp orsakar. 

  Författare bakom rapporten är Teresa Anderson Global lead on climate justice, ActionAid International. Rapporten publicerades i november 2022 i samband med FNs klimattoppmöte i egyptiska Sharm el-Sheikh

  *Begreppet ”skador och förluster” (på engelska, loss and damage) avser de långtgående skador som uppstår på grund av klimatförändringar orsakade av människan. Att fastställa ansvar och ersättning för skador och förluster har varit ett långvarigt mål för klimatutsatta länder och utvecklingsländer.