Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Berättelse från verksamheten

  Flickforum skapar trygghet i skolan

  Tairo, 16, bor i området Nyanga i Zimbabwe. Hennes skoltid brukade präglas av stök och otrygghet. Utanför hennes skola, som saknade inhägnad, brukade pojkar och unga män vänta på de kvinnliga eleverna och trakassera dem. Det förekom även stölder av skolböcker och utrustning.

  Detta var innan ActionAid och våra partnerorganisationer startade ett flickforum som kallas Tuseme i Tairos skola. ActionAids flickforum syftar till att ge flickor en röst och stärka dem att identifiera och uttrycka problem som riskerar att hindra deras utbildning och utveckling.

  Tairo bor i Nyanga i nordöstra Zimbabwe.

  Flickorna tog snabbt upp problemet med otryggheten i skolan. De lyfte även att flera av dem inte hade råd med mensskydd vilket ledde till att de ofta stannade hemma från skolan när de hade mens. ”Om en flicka blödde igenom och fick fläckar på kläderna brukade killarna skratta åt henne och hon kände sig inte längre trygg eller självsäker i skolan” berättar Tairo.

  Genom flickforumet uppmärksammade flickorna skolledningen på de problem som de identifierat. Tillsammans med ActionAid kunde skolan hägnas in och mensskydd köpas in. ”Som tjejer känner vi oss alltid trygga i skolan nu. Grinden är alltid låst och vi har en vakt. Pojkarna som hoppat av skolan har slutat att hänga utanför” säger Tairo. ”Om en flicka behöver mensskydd kan hon be en lärare om det och slippa skämmas eller vara orolig att blöda igenom”.

  Inhägnaden har varit viktig för flickornas trygghet
  Tack vare flickforumet har flickornas trygghet ökat. Som Girl supporter hjälper du oss att nå ut till fler flickor som Tairo och säkerställa att de får den utbildning som de har rätt till.

  Tairo heter egentligen något annat.

  Ta del av fler berättelser från verksamheten