Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Berättelse från verksamheten
  cykel hero webb

  Cyklar för förändring i Shamwa, Zimbabwe

  I distriktet Shamwa i Zimbabwe är skolorna få och de ligger långt ifrån varandra. Vissa elever tvingas gå upp till 15 kilometer enkel väg för att nå närmsta skola. Detta resulterar inte bara i trötthet och minskad koncentrationsförmåga, utan gör även flickor sårbara för våld och övergrepp.  

  Flickor som bor i Shamwa påverkas även av den illegala gruvverksamhet som bedrivs i området. Gruvarbetare försöker bland annat köpa sex av skolflickor, som i de flesta fall lever under fattiga förhållanden. Vissa gruvarbetare har även övertalat föräldrar att gifta bort sina döttrar i utbyte mot pengar. Sedan 2021 har 50 flickor slutat skolan på grund av graviditeter i området.  

  Cyklar ökar flickors trygghet 

  En av många aktiviteter ActionAid bedriver i området är att förse flickor med cyklar. I september fick till exempel 30 flickor i Madziwa Mine Secondary school varsin cykel tack vare svenska Girl supporters.  

  Något så enkelt som en cykel kan innebära stora förändringar för en flicka: 
  • Förbättrad skolnärvaro: Flickorna missar inte längre skoldagar på grund av långa och besvärliga resor.
  • Trygghet och minskad utsatthet: Flickorna kan ta sig runt på ett säkrare sätt.
  • Självförtroende och självständighet: Flickorna har fått ökat självförtroende genom att inte vara beroende av andra för transport.
  • Ökad koncentration: Mindre trötthet leder till bättre deltagande och koncentration i skolan.  

  Ge bort ett skolår till en flicka

  ActionAids arbete för att fler flickor ska gå i skolan anpassas alltid utifrån den lokala kontexten där flickorna bor. Vi kombinerar alltid insatser som hjälper flickor här och nu, som cyklar och skolmaterial, med långsiktiga insatser som stärker flickors rättigheter och status på sikt.