Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Omazi kamp för mark och självständighet i Kenya

  Omazi Chai, är 70 år och bor i distriktet Mombasa i Kenya. Uppväxt i en kultur där kvinnor sällan äger mark, mötte Omazi en svår tid efter sin fars bortgång när traditionella normer hotade att frånta henne det arv och den bit land hon hade rätt till. Men genom stöd från ActionAid, började Omazi en resa mot att återta sina rättigheter, vilket utmanade de patriarkala traditionerna i hennes samhälle. 

  Tack vare stödet och Omazis styrka kunde hon inte bara återta marken utan också bygga ett hem där hon nu lever självständigt. Genom att odla majs, bananer och kassava är Omazi självförsörjande. 

  “Som kvinna kan jag äga min egen mark”

  Kvinnor i Kenya kämpar aktivt för sina rättigheter, inklusive rätt till utbildning, hälsa, politiskt deltagande och ekonomiskt oberoende. Deras arbete har lett till betydande framsteg, exempelvis ökad representation i politiska ämbeten och förbättrade lagar som skyddar kvinnor mot diskriminering och våld. Dessutom har ActionAids arbete bidragit till att stärka kvinnors position i samhället, genom att ge dem resurser och kunskap för att kräva sina rättigheter och förbättra sina livsvillkor. 

  Omazi Chais historia är mer än en personlig triumf; det är en berättelse som kastar ljus över den bredare kampen för kvinnors rättigheter till markägande i Kenya. Genom att dela sin resa visar Omazi vägen för andra kvinnor i liknande situationer och bidrar till en växande rörelse för jämställdhet och rättvisa. Hennes berättelse är ett kraftfullt vittnesmål om vad som är möjligt när kvinnor ges kunskap och stöd för att kämpa för sina rättigheter. 

  Vill du stötta kvinnor som Omazi?

  Bli månadsgivare och stötta vårt arbete för flickors och kvinnors rättigheter.