Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Berättelse från verksamheten

  Askualus styrka tog henne igenom det värsta

  Etiopien är ett land som står på randen till en allvarlig humanitär kris. Det tidigare inbördeskriget i landets norra distrikt, Tigray, fortsätter att skörda liv och skapa oroligheter, trots fredsavtalet 2022. Naturkatastrofer i form av torka och översvämningar har resulterat i hungerkris och allvarliga utbrott av malaria och kolera. Idag uppskattas över 30 miljoner människor vara i behov av nödhjälp. 

  Som i alla konflikter har oroligheterna i landet ökat flickors och kvinnors sårbarhet för våld och sexuella övergrepp. Våldtäkt var, som i många konflikter, ett vanligt vapen i konflikten Tigray.  

  Askualu, 34 år, utsattes för tre år sedan för en gängvåldtäkt av väpnade militärer. Minnet av händelsen har etsat sig fast i Askualus minne och orsakat stort lidande. I samma konflikt miste hennes make och son livet, vilket också lämnade henne ensamstående med tre barn. 

  Askualu har fått kämpa varje dag för att ha råd med mat till familjen, och barnen går sällan i skolan på grund av dyra skolmaterial. Askualu fick sluta äta den medicin hon blev ordinerad efter våldtäkten, då hon inte hade råd.  

   

  Med stöd från ActionAid har situationen förbättrats för familjen. Askualu kunde tack vare stödet starta en liten verksamhet som säljer tvål vilket försörjer familjen. Hon upplever även att hennes arbete gör att hon kan skingra tankarna från den traumatiska våldtäkten.  

  ”Jag har också fått råd att besöka läkare regelbundet och att betala för de mediciner som jag fick utskrivna efter våldtäkten.”

  *Kvinnan på bilden är inte Askualu

  Vad gör ActionAid i Etiopien?

  ActionAids katastrofinsats har nått över 200 000 människor i landet. Vi har bland annat gett stöd till 176 flickor och kvinnor utsatta för sexuellt våld, till exempel med kontanter för att de ska få råd med läkarvård och mediciner.

   

  Vill du stötta vårt arbete i Etiopien och i andra utsatta områden?

  Etiopien 

  Landet är det näst folkrikaste i Afrika med en befolkning på 120 miljoner. Etiopien är beläget i nordöstra Afrika, även kallat Afrikas horn. Hösten 2020 bröt ett våldsamt inbördeskrig ut i regionen Tigray, beläget i landets norra delar med gräns till Eritrea. Ett fredsavtal kunde skrivas 2022 men oroligheterna i landet har fortsatt. Sedan 2022 har landet dessutom genomlevt den värsta torkan på 40 år.