Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Modiga kvinnor förändrar världen 

  Purnima, 30 år, är ett levande bevis på detta. Som medlem i en av ActionAids kvinnogrupper i Bangladesh har hon åstadkommit imponerande förändringar.  

  När ActionAid genomförde en studie som visade att kvinnor är mer sårbara under klimatkatastrofer, bestämde sig kvinnogruppen för att agera.  

  "För tio år sedan flydde männen till skyddsrummen direkt när en cyklon var på väg, och kvar stod kvinnorna förvirrade utan att veta vad de skulle göra"

  Kvinnogruppen har nu sett till att varje familj har en plan som tydligt definierar vilka roller och ansvar män och kvinnor har när en katastrof inträffar. ”Vi har ett system med olika varningssignaler. Barn och äldre är nu de första som tar sig till skyddsrummen”, säger Purnima. 

  Kvinnorna representerar byn 

  Förutom att rusta sig för katastrofer, arbetar kvinnogruppen med en mängd olika frågor för att förbättra situationen för flickor och kvinnor. De har bland annat hjälpt till att stoppa förekomsten av barnäktenskap i området och representerar byn vid möten med de kommunala beslutsfattarna.  

   

  ”De lokala ledarna och politikerna känner inte våra män, men de känner oss och frågar vad vi vill bidra med. Vi har lärt oss hur vi ska uttrycka våra åsikter”, berättar Purnima.  

  Purnimas kvinnogrupp är ett tydligt exempel på den kraft som kvinnor besitter och vilken enorm skillnad de kan åstadkomma när de ges rätt förutsättningar och verktyg. 

  Kvinnor som gör skillnad 

  ActionAids kvinnogrupper ger kraft till kvinnor världen över. De möjliggör för kvinnor att mötas och tackla gemensamma orättvisor. Kvinnorna får utbildning och stöd av ActonAid, men bestämmer själva vilka problem de vill lyfta och hur de ska lösas.  


  Kvinnogruppernas arbete är strategiskt, långsiktigt och kostnadseffektivt, och som ett resultat har de förändrat livet för många av de mest marginaliserade flickorna och kvinnorna i världen.

  En kvinnogrupp i Makima, Kenya, som arbetar för att förbättra kvinnors ekonomiska ställning genom bl.a. kurser i jordbrukstekniker som effektiviserar kvinnornas produktion. Många kvinnor i området har nu råd att betala sina barns skolavgifter tack vare kvinnogruppens insatser.

  Bli månadsgivare