Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Berättelse från verksamheten

  Pandemin har haft stor påverkan på barnen i Indien

  Corona-pandemin har fått stora konsekvenser för barnen i Indien – inte minst eftersom landets skolor höll stängt i två år. Barn som lever i fattigdom har sällan tillgång till skolmaterial för hemstudier, vilket har gjort att de har hamnat efter i skolan och riskerar bortgifte eller barnarbete som följd. Många barn förlorade även helt umgänget med vänner när de tvingades stanna hemma och den uteblivna skollunchen blev förödande för de barn som inte kunde räkna med någon annan måltid.  

  ActionAid har arbetat för att minska pandemins påverkan på barnen i Bhubaneswar. Tack vare ditt stöd har vi bland annat kunnat genomföra följande insatser:

  • 300 barn har fått information om hur de kan skydda sig själv och andra från att bli smittade av covid-19
  • 200 barn har fått skolböcker för hemstudier
  • 150 barn har fått näringstillskott

  Priyarsu, 8, från Bhubaneswar berättar;

  ”ActionAid kom hem till mig och berättade hur vi skulle skydda oss mot corona. Bland annat att vi skulle hålla distans till andra och hur vi kan skydda andra när vi nyser. Jag gjorde en poster om hur man tvättar händerna på bästa sätt!”

  Tack för att du gör vårt arbete möjligt!

  Läs fler berättelser för en ljusare framtid