Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Berättelse från verksamheten
  Lydias resa till självförsörjning

  Lydias resa till självförsörjning 

  Som mor till sju barn har Lydia mött otaliga utmaningar i sitt liv. Tidigare var varje dag en kamp för att få pengarna att räcka till näringsrik mat för familjen. Men Lydia har aldrig låtit svårigheterna dämpa hennes hopp om en bättre framtid. 

   I regionen Baringo i Kenya, där Lydia bor, är livet särskilt svårt för bönder. De senaste åren har dessa områden drabbats av omfattande och långvariga torrperioder samt plötsliga översvämningar, vilka ökat i intensitet och frekvens. Dessa klimatförändringar har lett till minskade naturresurser och reducerade försörjningsmöjligheter. Kvinnor drabbas hårdast av dessa kriser, eftersom de ofta försörjer sig och sina familjer på småskaliga jordbruk.

  – Jag önskar att leva väl, odla min egen mat och vara oberoende för att ta hand om min familj, säger Lydia vilket är många kvinnors dröm som står inför liknande utmaningar. 

  Lydia är en av de 6 464 kvinnor som har fått stöd och utbildning genom ActionAids insatser i området. Genom utbildningssessioner har kvinnor fått kunskap om hållbara/klimatanpassade jordbruk, vilket har gjort det möjligt för dem att odla sin egen mat och minska beroendet av att köpa matvaror. Denna kunskap har inte bara gett kvinnor som Lydia möjlighet att säkra försörjningen till sin familjs, utan också stärkt deras ekonomiska självständighet. 

  Lydia utanför sitt hem
  Lydia utanför sitt hem
  Lydia tar hand om sin odling
  Lydia tar hand om sin odling

  Lydia och andra kvinnor i hennes samhälle har också startat en kvinnogrupp där de har utformat ett spar- och lånesystem för att bryta det ekonomiska beroendet. Genom detta kollektiv har Lydia kunnat sälja livsmedel från sin gård, vilket har gett henne möjlighet att köpa andra nödvändiga hushållsartiklar och försörja sin familj. Kvinnokollektivet har inte bara stärkt Lydias egenmakt, utan också blivit en symbol för gemensam styrka och självförsörjning i regionen. 

  "Genom detta förändrades mitt liv helt. Jag började sälja produkter från min gård och kunde då köpa andra nödvändiga hushållsartiklar till mig och min familj"

  kvinnogrupp där de har utformat ett spar- och lånesystem
  kvinnogrupp där de har utformat ett spar- och lånesystem.

  Trots de utmaningar som klimatförändringarna medför, står Lydia och andra kvinnor i hennes område starka. De fortsätter att kämpa för en bättre framtid, drivna av kunskapen och stödet från ActionAid. Lydias historia är ett bevis på att förändring är möjlig, även i de mest klimatutsatta miljöerna, genom gemenskap, utbildning och en obeveklig vilja att övervinna hinder. 

   

  Lydia har kunnat sälja produkter från sin gård, vilket har gett henne möjlighet att köpa andra nödvändiga hushållsartiklar till henne och sin familj. 

  Vill du stötta kvinnor som Lydia?

  Bli månadsgivare och stötta vårt arbete för flickors och kvinnors rättigheter.