Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Berättelse från verksamheten

  Dikshya stärker kvinnors katastrofberedskap i Nepal

  Dikshya, 23 år, är en framstående kvinna i sitt samhälle i Nepal, där hon arbetar med katastrofberedskap och främjar kvinnors rättigheter. Genom sin roll som vice ordförande i ungdomsorganisationen Yuwa Bakheri har hon varit avgörande i att utbilda kvinnor om deras rättigheter och hur man hanterar klimatrelaterade katastrofer. 

  Nepal, särskilt områden som Rajapur där Dikshya bor, står inför årliga översvämningar som förvärras av klimatförändringarna. Flickor och kvinnor i dessa områden konfronteras inte bara med de direkta farorna från översvämningarna utan också med ökad risk för våld och exploatering i katastrofsituationer. Dikshya har observerat hur våld mot kvinnor tenderar att öka under dessa tider och hur svårt det kan vara för nyblivna mammor som måste söka skydd. 

  “Våld mot kvinnor blir värre under katastrofer.”

  Dikshya och hennes kollegor har särskilt fokuserat på att stärka flickor och kvinnor. Genom utbildningar har de lärt sig att hantera nödsituationer, såsom att tillverka och använda flytvästar, samt grundläggande första hjälpen. Arbetet har även bidragit till att öka medvetenheten om kvinnors kapacitet att ta ledande positioner i kriser. 

   

  Genom sitt engagemang har Dikshya och hennes team lyckats förändra synen på kvinnors roll i samhället. Kvinnor som tidigare var tysta har blivit modiga förespråkare för sina egna och andras rättigheter. Dikshyas hopp är att inspirera fler unga, särskilt flickor, att engagera sig och fortsätta att driva på förändring i samhället. 

  Vill du stötta kvinnor som Dikshya?

  Bli månadsgivare och stötta vårt arbete för flickors och kvinnors rättigheter.