Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Shathas kamp för kvinnors rättigheter på Västbanken

  Shatha, 30 år, är en kvinnorättsaktivist och framträdande i arbetet för kvinnors rättigheter i flyktinglägret Beit Jibrin på Västbanken. Genom sitt engagemang i ett jordbrukskooperativ, stöttat av ActionAid Palestina, strävar Shatha efter att förbättra levnadsvillkoren för palestinska kvinnor i flyktinglägret  

  Jordbrukskooperativet lade grunden för Shathas vision om ett inkluderande samhälle där kvinnor tar ledande roller inom hållbart jordbruk. 

   

  Hon planerar att utveckla kooperativet och erbjuda utbildning och ekonomiska möjligheter för kvinnor, genom ett fokus på innovativa odlingstekniker. Genom hållbart jordbruk kan fler kvinnor få en egen inkomst och större självständighet. 

  Shathas arbete belyser de unika utmaningar som palestinska kvinnor står inför, inklusive begränsningar orsakade av patriarkala normer och dagliga säkerhetsrisker. Trots detta, drivs hon av en stark tro på kvinnors förmåga att skapa positiv förändring. Genom att stärka kvinnors roll i samhället och ge fler kvinnor möjlighet till en egen inkomst, hoppas Shatha inspirera kvinnor i hela regionen. 

   

  ActionAid i Palestina arbetar för att stärka kvinnors position och inflytande i samhället. Genom att erbjuda utbildningsprogram och ekonomiska möjligheter, arbetar organisationen för att kvinnor ska kunna ta kontroll över sina egna liv och därmed bidra till långsiktig utveckling och social förändring. Shathas historia är en inspirationskälla och ett viktigt exempel på hur engagemang och tro på förändring kan övervinna stora hinder. 

  "Vi uppmuntrar andra unga kvinnor att delta i ActionAids aktiviteter och bli volontärer, eftersom det ger dem möjlighet att förverkliga sin potential inom dessa områden. Dessa aktiviteter skapar positiva möjligheter och utrymmen för att åstadkomma förändringar."

  Vill du stötta kvinnor som Shatha?

  Bli månadsgivare och stötta vårt arbete för flickors och kvinnors rättigheter.