Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Klimatförändringarnas effekter på flickors och kvinnors hälsa

  Flickors och kvinnors särskilda behov under kriser och katastrofer förbises ofta, vilket gör att de drabbas oproportionerligt hårt av klimatförändringar. I Bangladesh, där ActionAid arbetar, är detta tydligt. Förutom att vara ett av världens mest tätbefolkade och fattiga länder, är det också ett av de länder som är hårdast drabbat av klimatförändringar och katastrofer. För människor som bor längs kustremsorna och de stora floderna Brahmaputra och Ganges är översvämningar en del av vardagen. 

  Att bruka vattnet efter en översvämning är förenat med hälsoproblem som högt blodtryck och mag- och hudsjukdomar. Men det många inte känner till är vilka effekter det förorenade vattnet har på kvinnohälsan. Flickor och kvinnor riskerar att drabbas av vaginala infektioner i samband med menstruation och kan få skador på livmodern som påverkar deras fertilitet. Riskerna är särskilt höga för gravida kvinnor, då de kan drabbas av havandeskapsförgiftning och i värsta fall spädbarnsdöd.  

  På landsbygden i Bangladesh är sjukvården ofta otillgänglig, särskilt efter en översvämning. Flickors och kvinnors ställning och status är låg vilket leder till att de i mindre utsträckning än män söker sjukvård.  

  Tack vare ditt stöd som Girl supporter kan ActionAid arbeta för förändring! För att ge fler flickor och kvinnor på landsbygden tillgång till livräddande sjukvård och öka kunskapen om kvinnohälsa upprättar vi temporära hälsocentraler där de kan få information och kostnadsfri vård och mediciner.  

  Under december 2022 upprättades en sådan hälsocentral i Kalapara i Bangladesh. Området ligger i södra Bangladesh och är särskilt utsatt för översvämningar. Hälsocentralen höll öppet under tre dagar och 499 människor sökte vård, varav 300 utav dem var flickor och unga kvinnor. 

  Tack för att du är Girl supporter och bidrar till förändring! 

  hälsocentral i Kalapara

  📷 ActionAid