Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Ledarskapsutbildning för flickor i Zimbabwe

  ActionAid samarbetar med den lokala organisationen Forum for African Women Educationalist Zimbabwe (FAWEZI) för att stärka flickors och unga kvinnors rättigheter i distrikten Chitungwiza och Shamva i Zimbabwe. Distrikten, som ligger i de norra delarna av landet, präglas av fattigdom vilket får en stor påverkan på flickor och unga kvinnor som växer upp här. Missbruk, tonårsgraviditeter, tidiga skolavhopp och sexuella övergrepp är problem som drabbar flickor hårt. 

  Området Shamva är även präglat av illegal gruvverksamhet vilket har ställt samhället inför ytterligare utmaningar. Gruvarbetare försöker bland annat köpa sex av skolflickor, som i de flesta fall lever under fattiga förhållanden. Flickorna går långa sträckor till skolan varje dag och spenderar ofta skoldagarna hungriga. Vissa gruvarbetare har även övertalat föräldrar att gifta bort sina döttrar i utbyte mot pengar. Sedan 2021 har 50 flickor slutat skolan på grund av graviditeter i området. 

  ActionAid och FAWEZI samarbetar för att öka kunskapen om flickors och kvinnors rättigheter och stoppa alla former av våld och övergrepp i området. Genom att stärka flickornas självförtroende, ledaregenskaper och ge dem positiva förebilder inspireras de att fortsätta i skolan, stå upp mot orättvisor och sträva efter att bli självförsörjande.

  I juli fick till exempel 80 flickor gå en tvådagars ledarskapsutbildning som syftade till att öka kunskapen om jämställdhet, stärka deras självkänsla samt ge dem karriärvägledning. Lärare i områdets skolor har även fått utbildning i hur de ska upptäcka och anmäla sexuella övergrepp och trakasserier. 

  Hur hjälper utbildning flickor att ta sig ur fattigdom?

  Att utbilda flickor har enorma och långtgående fördelar.

  • Utbildade kvinnor tenderar att tjäna mer, ha bättre jobb och investera sina inkomster i sina familjer. Varje ytterligare skolår en kvinna går ökar lönen med i genomsnitt 12 %.
  • Att öka flickornas utbildning minskar spädbarns- och mödradödligheten. Utbildade mödrar har färre graviditeter, är mindre benägna att föda barn som tonåringar och har bättre tillgång till den mödravård de behöver.
  • Att öka flickors utbildning minskar barnäktenskap. I 18 av de 20 länderna med högst förekomst av barnäktenskap har flickor utan utbildning upp till sex gånger större risk att gifta sig som barn än flickor med gymnasieutbildning.
  • Utbildning bidrar till att ge kvinnor den kompetens de behöver för att ta sig an ledarroller och på så sätt också kunna påverka samhället de lever i.