Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Berättelse från verksamheten

  Flickor återvänder till skolan i Bangladesh

  Mukta, 12 år, bor i Bangladesh där barnäktenskap är ett utbrett problem. Det grundar sig både i fattigdom och kulturella och religiösa normer som begränsar flickors och kvinnors liv.

  Muktas tre äldre systrar giftes bort och tvingades hoppa av skolan när de var i 12-årsåldern. Fram till årskurs tre fick Mukta gå i skolan tre dagar i veckan – men efter det fick hon inte gå alls för sin pappa.

  ”Jag var rädd att jag skulle gå samma öde till mötes som mina systrar” berättar Mukta.

  Muktas liv fick en ny vändning

  Genom ett nära samarbete med områdets skolor och ActionAids lokala kvinnogrupper kunde Muktas liv få en ny vändning. Kvinnogrupperna fick utbildning av ActionAid om flickors rättigheter och fördelarna med att utbilda flickor. Kvinnorna spred informationen vidare och riktade särskilt in sig på männen i området, speciellt de som har döttrar. När de fick höra om Mukta träffade de hennes pappa och efter flertalet möten kunde de övertyga honom att låta henne återvända till skolan.

  Mukta gör läxorna

  Jag känner mig lyckligt lottad som får studera igen och även träffa kompisar utanför skolan, vilket jag inte fick tidigare” säger Mukta.

  Kvinnogruppernas arbete har gett resultat i området och förutom Mukta har nio andra flickor fått återvända till skolan. Andelen flickor som går i skolan har ökat från 37 procent (2019) till 58,5 procent (2021) i regionen.

  Tack för att du är Girl supporter och engagerar dig för att flickor ska få en ljusare framtid! Tillsammans gör vi skillnad.

  Ta del av fler resultat inom flickors och unga kvinnors rättigheter