Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Berättelse från verksamheten
  Margaret story

  Margaret fick en andra chans

  Margaret, 15 år från Kenya var tvungen att sluta skolan innan hon hann börja årskurs sex eftersom att hennes föräldrar inte hade råd att betala skolavgiften.

  I Kenya är det vanligt att flickor slutar skolan på grund av ekonomiska utmaningar. Barnäktenskap är även ett vanligt förekommande i landet och är också en stor anledning till varför flickor tvingas lämna skolan. 

  Margarets skolgång hade kunnat sluta där. Men en tid senare kom hon i kontakt med ett av ActionAids utbildningscenter där barn får möjlighet att ta igen missade studier. 

  Tack vare det har Margaret nu kunnat fördjupa sina läs- och skrivarkunskaper och hon har också fått studievägledning. Framtiden för Margaret innebär nu fler möjligheter för både henne och hennes familj!  

  Hur hjälper utbildning flickor att ta sig ur fattigdom?

  Att utbilda flickor har enorma och långtgående fördelar.

  • Utbildade kvinnor tenderar att tjäna mer, ha bättre jobb och investera sina inkomster i sina familjer. Varje ytterligare skolår en kvinna går ökar lönen med i genomsnitt 12 %.
  • Att öka flickornas utbildning minskar spädbarns- och mödradödligheten. Utbildade mödrar har färre graviditeter, är mindre benägna att föda barn som tonåringar och har bättre tillgång till den mödravård de behöver.
  • Att öka flickors utbildning minskar barnäktenskap. I 18 av de 20 länderna med högst förekomst av barnäktenskap har flickor utan utbildning upp till sex gånger större risk att gifta sig som barn än flickor med gymnasieutbildning.
  • Utbildning bidrar till att ge kvinnor den kompetens de behöver för att ta sig an ledarroller och på så sätt också kunna påverka samhället de lever i.