Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Hok, bonde och förebild i kampen mot klimatutmaningar i Kambodja

  Hok Laykieng, 35, är bonde och en kvinnlig förebild från Pursatprovinsen i Kambodja.  

  I Kambodja, där cirka 75 procent av befolkningen bor på landsbygden och 30-40 procent arbetar inom jordbruket, förvärrar klimatförändringarna de redan svåra levnadsvillkoren. Översvämningar och torka, som på senare år förstärkts på grund av klimatförändringar, leder till bland annat till missväxt, vilket gör det svårt för människor att få tillgång till mat och rent vatten. Familjer tvingas ofta skicka barnen att arbeta istället för att gå i skolan. 

  Hok Laykieng har varit en viktig drivkraft i samhället för att sprida information om vattenbesparingar och effektiv grönsaksodling under torkperioder. Hennes arbete har inte bara stärkt hennes egen röst i samhället utan även lett till konkreta insatser för att hantera extrema väderförhållanden, vilka påverkar både ekonomin och folkhälsan i Pursatprovinsen. Genom sitt engagemang har hon visat hur avgörande kvinnors deltagande är för att skapa starka samhällen. 

  “Jag skulle vilja att min dotter följer mina fotspår och hjälper andra precis som jag själv”

  Hoks dotter, Sienglee, 10 år gammal, inspireras av sin mors arbete och drömmer om att bli både en kvinnlig förebild och läkare för att kunna hjälpa sitt samhälle och sina sjuka morföräldrar. Trots utmaningar i skolan, är Sienglee motiverad att bidra och förbättra situationen för sig själv och andra.

   

   

  ActionAid har utvecklat ett program för kvinnor i Kambodja som syftar till att stärka deras roll i samhället genom utbildning i påverkansarbete och anpassning till klimatkrisen. Organisationen stöder även barns utbildning genom skolbyggen, fritidsklubbar och utbildning i klimatanpassat jordbruk. 

  Vill du stötta kvinnor som Hok?

  Bli månadsgivare och stötta vårt arbete för flickors och kvinnors rättigheter.