Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Från barnbrud till kvinnorättskämpe

  Moriom, från Kalapara i Bangladesh, gifte sig när hon var 15 år gammal. När hon flyttade till sin makes hem möttes hon av strikta regler. Hon fick sällan lämna hemmet och när hon gjorde det var hon tvungen att täcka hela sin kropp. 

  Familjen levde i fattigdom, men trots det fick hon inte bidra till försörjningen. 

  "Det kändes som att jag bodde i ett fängelse"

  På landsbygden i Bangladesh råder ofta stor ojämlikhet mellan könen. Trots att männen sällan tjänar tillräckligt för att täcka familjens kostnader, är det vanligt att kvinnor inte får bidra till familjekassan. 

  Kvinnogrupper gör skillnad

  För Moriom tog livet en ny vändning när hon gick med i ActionAids nystartade kvinnogrupp i området 2019.

   

  Kvinnorna fick kunskap om sina rättigheter och utbildning i inkomstgenererande aktiviteter. De startade lokala kampanjer för att förändra synen på flickor och kvinnor och för att öka deras frihet. 

  Moriom och kvinnorna i gruppen började lyfta frågan om kvinnors försörjning inom sina familjer för att visa vilken positiv effekt det kunde få om kvinnor genom eget jordbruk kunde bidra till hushållens inkomster. 

   

  Till slut kunde Moriom, med sin nyfunna kunskap, starta ett eget jordbruk i trädgården. Idag säljer hon ägg, mjölk, fisk och grönsaker, vilket ger henne en egen inkomst och större självständighet.

  Moriom Bangladesh Actionaid
  80% av kvinnorna i området har nu någon form av inkomstgenererande aktivitet utanför hemmet. Inkomsterna kvinnorna tjänar går framför allt till barnens skolgång.    Eftersom kvinnorna behöver sälja sina varor på marknaden är det också vanligare att se dem utanför hemmet.

  "Kvinnor är inte lika begränsade som tidigare"

  Att förändra attityder mot flickor och kvinnor sker inte på en dag. Därför är det så viktigt att kvinnor som Moriom vågar stå upp för sig själva och andra. Som ordförande i kvinnogruppen har hon nu tagit upp kampen för att stoppa barnäktenskap i området. Med egen erfarenhet av att gifta sig som barn vill hon inte att det ska drabba någon flicka. 
  Kvinnor som gör skillnad 

  ActionAids kvinnogrupper ger kraft till kvinnor världen över. De möjliggör för kvinnor att mötas och tackla gemensamma orättvisor. Kvinnorna får utbildning och stöd av ActonAid, men bestämmer själva vilka problem de vill lyfta och hur de ska lösas.  


  Kvinnogruppernas arbete är strategiskt, långsiktigt och kostnadseffektivt, och som ett resultat har de förändrat livet för många av de mest marginaliserade flickorna och kvinnorna i världen.

  En kvinnogrupp i Makima, Kenya, som arbetar för att förbättra kvinnors ekonomiska ställning genom bl.a. kurser i jordbrukstekniker som effektiviserar kvinnornas produktion. Många kvinnor i området har nu råd att betala sina barns skolavgifter tack vare kvinnogruppens insatser.