Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Sexuellt våld mot flickor – ett globalt problem

  120 miljoner flickor i världen har någon gång blivit utsatta för sexuellt våld och mörkertalet befaras vara stort. ActionAid arbetar på flera nivåer för att stoppa våld mot flickor. Vi arbetar bland annat för att förändra normer och sedvänjor som drabbar flickor, till exempel kvinnlig könsstympning. Vi utbildar även kvinnogrupper, lärare, föräldrar och poliser i att upptäcka tecken på våld och hur de bör rapportera det. En viktig del i det förebyggande arbetet är också att göra flickorna medvetna om sina rättigheter och ge dem verktyg för att skydda sig själva och andra.

  ActionAid lär barn identifiera potentiellt farliga situationer i Vietnam

  Ett av länderna där ActionAid arbetar med full kraft för att stoppa våldet mot flickor och barn är Vietnam.

  ”I Vietnam har våld och sexuellt våld mot barn alltid varit ett problem. Det är brott som ärrar barn för livet och ofta berövar dem från en lycklig barndom” säger Doan Thi Phuong som arbetar för ActionAid i området Krong Bong.

  Eban och hennes vänner under en av ActionAids utbildningar.

  Trots ny lagstiftning tycker Doan Thi Phuong att regeringen har misslyckats i sina ansträngningar att skydda barnen.

  ”Rapporteringsprocessen är ineffektiv och långsam och det finns flera luckor i lagstiftningen” berättar hon.

  Eban, 10 år, bor i Krong Bong. Hon berättar om de risker som många barn på landsbygden, likt hon själv, utsätts för:

  Eban, 10, bor i Krong Bong på centrala höglandet i Vietnam.

  ”Eftersom vi bor på landsbygden stannar vi vanligtvis inte inomhus som barnen i stan. Vi leker mest ute och går till skolan på egen hand. Nyligen kom det nyheter om ett fall av barnmisshandel på radion som gjorde mig riktigt rädd.”

  ActionAid har arbetat med grundskoleelever i området för att öka kunskapen om sexuellt våld. De har bland annat lärt sig om vilka rättigheter de har, varningstecken för potentiellt farliga situationer samt hur de kan anmäla och söka hjälp.

  ”Utbildningen ActionAid gav oss var mycket hjälpsam. Jag lärde mig till exempel att jag inte ska följa med eller ta emot presenter från främlingar” berättar Eban.

  ”Efter utbildningen blev eleverna mer uppmärksamma på att upptäcka och rapportera farliga situationer” säger Doan Thi Phuong.

  250 elever har hittills gått utbildningen och man räknar med att informationen indirekt har nått ut till 3000 personer.

  Tack för att du är Girl supporter och engagerar dig för att flickor ska få en ljusare framtid! Tillsammans gör vi skillnad.

  Läs fler berättelser från verksamheten för flickor och unga kvinnor