Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Bli månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Esrat får äntligen spela fotboll

  I Bangladesh hindras flickor och kvinnor ofta från att delta i samhället på lika villkor som pojkar och män. Det syns bland annat i hur olika flickors och pojkars fritid ser ut. Förutom att flickor förväntas hjälpa till mer med hushållssysslorna, hindras de i många fall från att leka utomhus och delta i populära sporter […]

  Flickforum skapar trygghet i skolan

  Tairo, 16, bor i området Nyanga i Zimbabwe. Hennes skoltid brukade präglas av stök och otrygghet. Utanför hennes skola, som saknade inhägnad, brukade pojkar och unga män vänta på de kvinnliga eleverna och trakassera dem. Det förekom även stölder av skolböcker och utrustning. Detta var innan ActionAid och våra partnerorganisationer startade ett flickforum som kallas […]

  Flickforum gör skillnad i Semmencherry

  I Semmencherry, ett slumområde dit indiska staten har tvångsförflyttat människor från storstaden Chennai, trängs familjer i 45 kvadratmeter stora hus. ActionAid arbetar i Semmencherry med ett särskilt fokus på att stärka tonårstjejer och unga kvinnor. Vi arrangerar bland annat gruppträffar där vi informerar dem om deras rättigheter och håller workshops som syftar till att stärka […]

  Förbättrad förlossningsvård i Deltaområdet i Nigeria

  För kvinnor som lever i fattiga områden är graviditet ofta förknippat med stora risker. Många förlossningar slutar med att både mor och/eller barn dör. I Deltaområdet i Nigeria saknade man länge vårdcentraler och tillgången till läkare och barnmorskor var bristfällig. Det innebar att många tvingades förlita sig på alternativ medicin.   Mabel, 35, berättar ”Jag […]

  Lärocenter får barn att börja skolan tidigare i Uganda

  Barnen i Nebbi, Uganda kunde tidigare behöva gå upp till sex kilometer för att ta sig till skolan. Det är långt för ett litet barn och många föräldrar var rädda för att barnen skulle gå vilse, trakasseras eller i värsta fall kidnappas på vägen. Flickor löpte extra stor risk att utsättas för övergrepp. Många föräldrar höll […]

  ActionAids barnklubbar gör skillnad i Bangladesh

  I Bangladesh är barnäktenskap vanligt, trots att det är olagligt. Den höga förekomsten grundar sig både i fattigdom och kulturella och religiösa normer som begränsar flickors och kvinnors liv. ActionAid arbetar på flera nivåer för att stoppa barnäktenskap i området Sapahar i Bangladesh. En viktig aktivitet har varit att engagera områdets barn i så kallade […]

  Pandemin har haft stor påverkan på barnen i Indien

  Corona-pandemin har fått stora konsekvenser för barnen i Indien – inte minst eftersom landets skolor höll stängt i två år. Barn som lever i fattigdom har sällan tillgång till skolmaterial för hemstudier, vilket har gjort att de har hamnat efter i skolan och riskerar bortgifte eller barnarbete som följd. Många barn förlorade även helt umgänget […]

  Sexuellt våld mot barn – ett globalt problem

  120 miljoner flickor i världen har någon gång blivit utsatta för sexuellt våld och mörkertalet befaras vara stort. ActionAid arbetar på flera nivåer för att stoppa våld mot flickor. Vi arbetar bland annat för att förändra normer och sedvänjor som drabbar flickor, till exempel kvinnlig könsstympning. Vi utbildar även kvinnogrupper, lärare, föräldrar och poliser i […]