Lärocenter får barn att börja skolan tidigare i Uganda

Barnen i Nebbi, Uganda kunde tidigare behöva gå upp till sex kilometer för att ta sig till skolan. Det är långt för ett litet barn och många föräldrar var rädda för att barnen skulle gå vilse, trakasseras eller i värsta fall kidnappas på vägen. Flickor löpte extra stor risk att utsättas för övergrepp. Många föräldrar höll […]

ActionAids barnklubbar gör skillnad i Bangladesh

I Bangladesh är barnäktenskap vanligt, trots att det är olagligt. Den höga förekomsten grundar sig både i fattigdom och kulturella och religiösa normer som begränsar flickors och kvinnors liv. ActionAid arbetar på flera nivåer för att stoppa barnäktenskap i området Sapahar i Bangladesh. En viktig aktivitet har varit att engagera områdets barn i så kallade […]

Pandemin har haft stor påverkan på barnen i Indien

Corona-pandemin har fått stora konsekvenser för barnen i Indien – inte minst eftersom landets skolor höll stängt i två år. Barn som lever i fattigdom har sällan tillgång till skolmaterial för hemstudier, vilket har gjort att de har hamnat efter i skolan och riskerar bortgifte eller barnarbete som följd. Många barn förlorade även helt umgänget […]

Sexuellt våld mot barn – ett globalt problem

120 miljoner flickor i världen har någon gång blivit utsatta för sexuellt våld och mörkertalet befaras vara stort. ActionAid arbetar på flera nivåer för att stoppa våld mot flickor. Vi arbetar bland annat för att förändra normer och sedvänjor som drabbar flickor, till exempel kvinnlig könsstympning. Vi utbildar även kvinnogrupper, lärare, föräldrar och poliser i […]