Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Cyklar för förändring i Shamwa, Zimbabwe

  cykel hero webb

  I distriktet Shamwa i Zimbabwe är skolorna få och de ligger långt ifrån varandra. Vissa elever tvingas gå upp till 15 kilometer enkel väg för att nå närmsta skola. Detta resulterar inte bara i trötthet och minskad koncentrationsförmåga, utan gör även flickor sårbara för våld och övergrepp. Flickor som bor i Shamwa påverkas även av […]

  Modiga kvinnor förändrar världen 

  Purima Bangladesh

  Purnima, 30 år, är ett levande bevis på detta. Som medlem i en av ActionAids kvinnogrupper i Bangladesh har hon åstadkommit imponerande förändringar.   När ActionAid genomförde en studie som visade att kvinnor är mer sårbara under klimatkatastrofer, bestämde sig kvinnogruppen för att agera.   ”För tio år sedan flydde männen till skyddsrummen direkt när en cyklon […]

  Flickforum mot barnäktenskap

  I Nepal räknas ett giftermål som barnäktenskap, och därmed som olagligt, om en av makarna är under 20 år. Men enligt en rapport från ActionAid gifter sig 37 procent av barnen redan innan de fyllt 18 år, och tio procent innan de fyllt 15 år.  Distriktet Parsa är inget undantag. Här har föräldrar arrangerat äktenskap […]

  Ledarskapsutbildning för flickor i Zimbabwe

  berättelse ActionAid

  ActionAid samarbetar med den lokala organisationen Forum for African Women Educationalist Zimbabwe (FAWEZI) för att stärka flickors och unga kvinnors rättigheter i distrikten Chitungwiza och Shamva i Zimbabwe. Distrikten, som ligger i de norra delarna av landet, präglas av fattigdom vilket får en stor påverkan på flickor och unga kvinnor som växer upp här. Missbruk, […]

  Margaret fick en andra chans

  Margaret story

  Margaret, 15 år från Kenya var tvungen att sluta skolan innan hon hann börja årskurs sex eftersom att hennes föräldrar inte hade råd att betala skolavgiften. I Kenya är det vanligt att flickor slutar skolan på grund av ekonomiska utmaningar. Barnäktenskap är även ett vanligt förekommande i landet och är också en stor anledning till […]

  Klimatförändringarnas effekter på flickors och kvinnors hälsa

  Klimaträttvisa

  Flickors och kvinnors särskilda behov under kriser och katastrofer förbises ofta, vilket gör att de drabbas oproportionerligt hårt av klimatförändringar. I Bangladesh, där ActionAid arbetar, är detta tydligt. Förutom att vara ett av världens mest tätbefolkade och fattiga länder, är det också ett av de länder som är hårdast drabbat av klimatförändringar och katastrofer. För […]

  ActionAid har installerat fem nya brunnar i Nyamaropa

  brunnar i Nyamaropa

  Den borrade brunnen på en högstadieskola i Nyamaropa, Zimbabwe slutade pumpa vatten under 2020. Skolans elever och lärare lämnades utan tillgång till säkert vatten att dricka. Många flickor började stanna hemma från skolan när de hade mens då de inte kunde sköta sin hygien på skolan. Flera elever började bära med sig vatten hemifrån. För […]

  Charity, 14, har fått mensskydd så hon kan gå i skolan även när hon har mens

  Charity, 14, är en flykting från Sydsudan. Precis som 1,5 miljoner andra flyktingar bor hon nu i Uganda, efter att ha flytt krig och konflikter. Efter att ha fått sin första mens har det funnits tillfällen då Charity inte har haft tillgång till mensskydd i flyktinglägret. Det har inneburit att hon har fått stanna hemma […]

  Deborah, 17, har fått återvända till skolan

  Deborah, 17 år, bor i Chiradzulu, i södra Malawi och är det äldsta av fyra syskon. ”Jag slutade skolan för att mina föräldrar inte hade råd att betala för mina skolböcker och min skoluniform” berättar hon. Deborah trodde kanske att det var ett medvetet val av föräldrarna för att de skulle gifta bort henne. Men […]

  Sexuellt våld mot flickor – ett globalt problem

  120 miljoner flickor i världen har någon gång blivit utsatta för sexuellt våld och mörkertalet befaras vara stort. ActionAid arbetar på flera nivåer för att stoppa våld mot flickor. Vi arbetar bland annat för att förändra normer och sedvänjor som drabbar flickor, till exempel kvinnlig könsstympning. Vi utbildar även kvinnogrupper, lärare, föräldrar och poliser i […]