Klimatförändringarnas effekter på flickors och kvinnors hälsa

Klimaträttvisa

Flickors och kvinnors särskilda behov under kriser och katastrofer förbises ofta, vilket gör att de drabbas oproportionerligt hårt av klimatförändringar. I Bangladesh, där ActionAid arbetar, är detta tydligt. Förutom att vara ett av världens mest tätbefolkade och fattiga länder, är det också ett av de länder som är hårdast drabbat av klimatförändringar och katastrofer. För […]

ActionAid har installerat fem nya brunnar i Nyamaropa

brunnar i Nyamaropa

Den borrade brunnen på Chatindos högstadieskola i Nyamaropa, Zimbabwe slutade pumpa vatten under 2020. Skolans elever och lärare lämnades utan tillgång till säkert vatten att dricka. Många flickor började stanna hemma från skolan när de hade mens då de inte kunde sköta sin hygien på skolan. Flera elever började bära med sig vatten hemifrån. För […]

Charity, 14, har fått mensskydd så hon kan gå i skolan även när hon har mens

Charity, 14, är en flykting från Sydsudan. Precis som 1,5 miljoner andra flyktingar bor hon nu i Uganda, efter att ha flytt krig och konflikter. Efter att ha fått sin första mens har det funnits tillfällen då Charity inte har haft tillgång till mensskydd i flyktinglägret. Det har inneburit att hon har fått stanna hemma […]

Deborah, 17, har fått återvända till skolan

Deborah, 17 år, bor i Chiradzulu, i södra Malawi och är det äldsta av fyra syskon. ”Jag slutade skolan för att mina föräldrar inte hade råd att betala för mina skolböcker och min skoluniform” berättar hon. Deborah trodde kanske att det var ett medvetet val av föräldrarna för att de skulle gifta bort henne. Men […]

Sexuellt våld mot flickor – ett globalt problem

120 miljoner flickor i världen har någon gång blivit utsatta för sexuellt våld och mörkertalet befaras vara stort. ActionAid arbetar på flera nivåer för att stoppa våld mot flickor. Vi arbetar bland annat för att förändra normer och sedvänjor som drabbar flickor, till exempel kvinnlig könsstympning. Vi utbildar även kvinnogrupper, lärare, föräldrar och poliser i […]

Flickor återvänder till skolan i Bangladesh

Mukta, 12 år, bor i Bangladesh där barnäktenskap är ett utbrett problem. Det grundar sig både i fattigdom och kulturella och religiösa normer som begränsar flickors och kvinnors liv. Muktas tre äldre systrar giftes bort och tvingades hoppa av skolan när de var i 12-årsåldern. Fram till årskurs tre fick Mukta gå i skolan tre […]

Esrat får äntligen spela fotboll

I Bangladesh hindras flickor och kvinnor ofta från att delta i samhället på lika villkor som pojkar och män. Det syns bland annat i hur olika flickors och pojkars fritid ser ut. Förutom att flickor förväntas hjälpa till mer med hushållssysslorna, hindras de i många fall från att leka utomhus och delta i populära sporter […]

Flickforum skapar trygghet i skolan

Tairo, 16, bor i området Nyanga i Zimbabwe. Hennes skoltid brukade präglas av stök och otrygghet. Utanför hennes skola, som saknade inhägnad, brukade pojkar och unga män vänta på de kvinnliga eleverna och trakassera dem. Det förekom även stölder av skolböcker och utrustning. Detta var innan ActionAid och våra partnerorganisationer startade ett flickforum som kallas […]

Flickforum gör skillnad i Semmencherry

I Semmencherry, ett slumområde dit indiska staten har tvångsförflyttat människor från storstaden Chennai, trängs familjer i 45 kvadratmeter stora hus. ActionAid arbetar i Semmencherry med ett särskilt fokus på att stärka tonårstjejer och unga kvinnor. Vi arrangerar bland annat gruppträffar där vi informerar dem om deras rättigheter och håller workshops som syftar till att stärka […]

Förbättrad förlossningsvård i Deltaområdet i Nigeria

För kvinnor som lever i fattiga områden är graviditet ofta förknippat med stora risker. Många förlossningar slutar med att både mor och/eller barn dör. I Deltaområdet i Nigeria saknade man länge vårdcentraler och tillgången till läkare och barnmorskor var bristfällig. Det innebar att många tvingades förlita sig på alternativ medicin.   Mabel, 35, berättar ”Jag […]