Skip to main content
actionaid-kvinnorsledarskap204

Katastrofinsatser

Katastrofinsatser

I många av de länder där ActionAid arbetar är krig, konflikter och naturkatastrofer vanligt förekommande. Genom vår lokala närvaro kan vi snabbt rycka ut i akuta lägen och bistå människor med förnödenheter, skydd och stöd. Alla insatser präglas av ett särskilt fokus på flickors och kvinnors utsatta situation och möjlighet att göra sina röster hörda.

Stötta någon av våra pågående katastrofinsatser

Kvinnors ledarskap i katastrof

Visste du att kvinnor och flickor drabbas oproportionerligt hårt av katastrofer? Att kunna läsa, ha tillgång till samhällsviktig information, rent vatten och hälsovård kan vara avgörande för hur väl du klarar dig vid en katastrof. Kvinnor och flickor i många delar av världen lever helt i avsaknad av dessa grundläggande rättigheter – och det ökar deras utsatthet vid katastrofer.

Samtidigt är kvinnor en viktig del av lösningen när katastrofer inträffar. Ofta är kvinnorna först på plats och deras goda lokala kännedom gör att de snabbt kan identifiera behov och hitta lösningar som stärker hela samhällen. Att utbilda kvinnor i katastrofberedskap och ledarskap är därför en central del i vårt humanitära arbete.

Läs mer om kvinnors ledarskap i katastrof
Sharmin, Cox's Bazar
Sharmin, 21, arbetar i Cox's Bazar.
Fabeha Monir/ActionAid

Kvinnor är särskilt utsatta i världens största flyktingläger

Sharmin, 21, arbetar i världens största flyktingläger; Cox’s Bazar i Bangladesh. Hit flydde ca 900 000 Rohingyer från våldet i Mynmar 2017. Flickor och kvinnor har alltid varit en särskilt utsatt grupp i lägret men under coronapandemin såg Sharmin hur våldet ökade. När männen tvingades stanna hemma och inte kunde arbeta tilltog hungern, frustrationen och konflikterna.

Sharmin driver ActionAids säkra utrymmen för flickor och kvinnor i lägret. Där får traumatiserade flickor och kvinnor mat, medicin och psykosocialt stöd.

”Jag är stolt över att stötta en av världens mest utsatta grupper” säger Sharmin.

ActionAids katastroffond

Genom att skänka en gåva till vår katastroffond är du med och säkerställer att ActionAid snabbt kan svara upp när en katastrof inträffar. Vi finns på plats där behoven är som störst och räddar liv, bistår med förnödenheter och försäkrar oss om att de som bor i området har inflytande i arbetet med återuppbyggnad. Redan i den akuta fasen arbetar vi för att främja kvinnors ledarskap och aktiva deltagande. Allt vårt humanitära arbete sker i nära samarbete med internationella nätverk för katastrofarbete och lokala partners.

Skänk en gåva till vår katastroffond