Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Miljontals civila är i nöd

  ActionAid finns på plats i Gaza och bistår med nödhjälp till civila. Ditt stöd kan rädda liv. 

  Humanitär katastrof i Gaza

  ActionAid har verksamhet i Gaza och bistår nu med medicinsk nödhjälp till oskyldiga civila. Ditt stöd kan rädda liv.  

  Situationen just nu

  Tusentals civila har mist livet i det upptrappade våldet i Israel och Gaza. ActionAid uppmanar till ett omedelbart slut på striderna. Miljontals människor har tvingats lämna sina hem och är nu i behov av skydd efter de massiva bombningarna i Gaza. Situationen lämnar flickor och kvinnor särskilt utsatta för könsbaserat våld och övergrepp, och kvinnor tvingas föda barn utan bedövning och medicinsk sjukvård. ActionAid, som har arbetat i Gaza i många år, är oroade över den snabbt eskalerande humanitära krisen som påverkar livet för miljontals människor. 

  Ge en gåva!

  ActionAid har verksamhet i Gaza och bistår nu med medicinsk nödhjälp till oskyldiga civila. Ditt stöd kan rädda liv.  

  Det här gör ActionAid i Gaza

  På grund av rådande läge är den hjälp vi kan ge på plats i Gaza mycket begränsad, men med stöd av lokala partners gör vi allt vi kan för att stötta barn och kvinnor. Hittills har vi lyckats nå över 80 000 människor i Gaza med direkt humanitärt stöd som distribution av matpaket, hygienkit, vinterkläder och ekonomiskt stöd till familjer i behov. Dessutom organiserar våra partners aktiviteter som främjar barns psykiska hälsa och välbefinnande i södra Gaza.

   

  Trots de utmanande omständigheterna arbetar vi, och våra partners på plats, outtröttligt med att tillhandahålla nödhjälp och stöd i den mån det går till drabbade i Gaza och på Västbanken. Vi är redo att utöka vår hjälpinsats så snart situationen tillåter.

   

  ActionAid har haft verksamhet i det ockuperade palestinska territoriet sedan 2007 och samarbetar med lokala grupper ledda av kvinnor och unga människor, för att ge stöd till de mest sårbara och marginaliserade människorna.

  Vilken påverkan har detta på flickor och kvinnor?  

  Kriget i Gaza har djupgående och särskilda effekter på flickor och kvinnor, något som ActionAid aktivt arbetar för att adressera. Konflikter förstärker existerande ojämlikheter och utsätter flickor och kvinnor för ökade risker, inklusive könsbaserat våld, förlust av trygghet och tillgång till nödvändiga resurser som hälsovård och hygienprodukter. Tillgången till säkra utrymmen minskar kraftigt, vilket lämnar dem särskilt sårbara för övergrepp och utnyttjande. Flickors och kvinnors särskilda behov under kriser och humanitära insatser förbises ofta, vilket gör att de drabbas oproportionerligt hårt. 

   

  I Gaza påverkas gravida kvinnor särskilt hårt av krigets konsekvenser, där tillgången till nödvändig hälsovård och stöd under graviditeten blir starkt begränsad. Kvinnor tvingas föda på osäkra platser utan tillgång till medicinsk vård. Tillgången till mensskydd och hygienprodukter är också eftersatt i Gaza. Bristen tvingar dem att använda improviserade och ofta osäkra alternativ, vilket innebär en stor hälsorisk. Kvinnor i södra Gaza, har rapporterat att de använder tygbitar från tält som mensskydd. Detta innebär en stor risk för infektion samtidigt som den utbredda vattenbristen gör det nästan omöjligt att upprätthålla grundläggande hygien.  

  Gör din röst hörd! 

  ActionAid har tillsammans med 630 andra organisationer, världen över, startat en namninsamling för att uppmana nationers ledare, medlemmar i FN:s säkerhetsråd och alla aktörer på plats att sätta människors liv som högsta prioritet

  Kommentar

  Kommentar

  Kommentar

  Jennifer Vidmo

  Jennifer Vidmo

  Generalsekreterare på ActionAid Sverige

  Än en gång rasar världen

  Än en gång rasar världen. Det är en obeskrivlig ilska och sorg som nu driver på hat och dödande på båda sidor i en av historiens värsta och mest långdragna konflikter. Och som alltid är det civila som drabbas hårdast. Vi hör rapporter om flera tusen människor som redan mist livet. Flera tusen! Vad betyder det? Det betyder att det är någons mamma, pappa, syster, bror, dotter, son, barnbarn eller bästa vän vars liv har tagits ifrån dem och en hel värld har rasat omkring dem.

  Så hanterar vi din gåva

  När ActionAid samlar in pengar till en akut katastrofinsats, som t.ex. responsen i Gaza, öronmärks alltid 90% till ändamålet. Resterande 10% går till nödvändig administration för att säkerställa att gåvan används ändamålsmässigt och ger effekt.

  Gör din röst hörd – skriv under 

  ActionAid har tillsammans med 630 andra organisationer, världen över, startat en namninsamling för att uppmana alla nationers ledare, medlemmarna i FN:s säkerhetsråd och alla aktörer på plats att sätta människors liv som högsta prioritet.