Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Extrem torka på Afrikas horn

  Afrikas horn står inför den värsta svältkatastrofen på 40 år. Hundratusentals barn är redan undernärda och hela familjer, särskilt kvinnor tvingas avstå måltider och tar sina barn – särskilt flickor – ur skolan. 

  Torka på Afrikas horn

  Läget är akut på Afrikas horn där 20 miljoner människor, varav 10 miljoner barn, riskerar svält på grund av omfattande torka och missväxt. Antalet undernärda barn stiger dramatiskt, boskap dör och sexuellt och könsbaserat våld är utbrett i flera av de drabbade regionerna. ActionAid finns på plats i Somaliland, Kenya och Etiopien.

  "Vi ser skrämmande bilder från landsbygden, där samhällen är ärrade av synen och lukten av sönderfallande boskap. Våra team av lokala kvinnor som utbildats i katastrofhantering ger stöd till sina samhällen. Men vi måste omedelbart utöka våra hjälpinsatser.”

  "Utöver nödhjälp behöver samhällen akut stöd för att återhämta sig, anpassa och bygga motståndskraft mot klimatförändringar. Detta måste komma från de rika länderna som är mest ansvariga för stigande globala temperaturer.”

  Kvinnor drabbas särskilt hårt. 

  Samtidigt som de kämpar för att överleva och ta hand om sina barn löper de större risk att utsättas sexuellt våld och exploatering. De tvingas även resa längre sträckor i jakt på mat och vatten, och resan i sig innebär en stor risk för deras liv, säkerhet och hälsa. Även i hemmet löper kvinnorna större risk att utsättas för våld, eftersom familjerelationerna blir ansträngda och männen ofta tar ut sina aggressioner på sina fruar.

   

  Covid-19, torkan och kriget i Ukraina är flera av varandra oberoende faktorer som sammantaget skapat en ohållbar och mycket svår situation i hela regionen. 

   

  ActionAid arbetar i Etiopien, Kenya och Somaliland. 

  Insatserna är fokuserade till att bistå med mat, vatten hygienartiklar och långsiktigt stöd för att människor ska ha möjlighet att hantera och överleva de tilltagande klimatförändringarna. Vi tillhandahåller även kontanthjälp för att samhällen ska ha råd att sätta in brunnar och jordvallar, som hjälper till att behålla vatten. En annan viktig del i arbetet är de säkra utrymmen för flickor och kvinnor som vi sätter upp, eftersom de ofta utsätts för ökat våld i samband med kriser. Vidare sätter vi in psykosocialt, juridiskt och medicinskt stöd till behövande.

   

  Som alltid fokuserar vi på flickors och kvinnors särskilt utsatta situation och ser till att lokala kvinnor får utbildning i kris- och katastrofberedskap så att de kan ta ledande roller i arbetet och stå bättre rustade inför framtida utmaningar. 

   

  Detta har ActionAid gjort hittills: 
  • I Somalia har hittills 27 998 hushåll fått hjälp med kontantstöd i de drabbade regionerna Togdheer, Sanaag och Sool under de senaste månaderna. ActionAids stöd till samhällen för kunna tillvarata vatten genom jordvallar och brunnar har gjort att samhällen står bättre rustade att överleva den nuvarande torkan.

   

  • I Kenya har ActionAid hittills stöttat cirka 93 330 personer. Detta har inkluderat tillhandahållande av kontanter , upprustning av vattenkällor och tillhandahållande av mat till de mest utsatta familjerna.

   

  • I Etiopien arbetar ActionAid sedan länge med den förödande humanitära krisen i Tigray. Under 2021 stöttade vi cirka 60 000 människor med mat och kontantstöd. ActionAid hjälper också människor att kunna ta hand om sin boskap, som för många är den enda säkra inkomstkällan. Säkra utrymmen har även satts upp för 2000 kvinnor som utsatts för våld. 
  Så hanterar vi din gåva

  När ActionAid samlar in pengar till en akut katastrofinsats, som t.ex. responsen på Afrikas horn, öronmärks alltid 90% till ändamålet. Resterande 10% går till nödvändig administration för att säkerställa att gåvan används ändamålsmässigt och ger effekt.