Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Rohingyakrisen

  Nästan en miljon rohingyer lever under undermåliga förhållanden i det enorma flyktinglägret i Cox’s Bazar i Bangladesh. ActionAid finns på plats i lägret och arbetar för flickors och kvinnors trygghet och rättigheter.

  Folkgruppen fördrevs från Myanmar

  Folkgruppen Rohingya är en etnisk minoritet från Myanmar, tidigare Burma. De nekas medborgarskap, saknar rättigheter och räknas enligt FN som en av världens mest förföljda folkgrupper. Under 2017 fördrevs rohingyer med brutalt våld från delstaten Rakhine i Myanmar. Hela byar brändes ner, familjer dödades och flickor och kvinnor utsattes för våldtäkter och övergrepp. Hundratusentals rohingyer tvingades på flykt till grannlandet Bangladesh.  

  Världens största flyktingläger

  Idag har över 980 000 rohingyer, inklusive 483 395 barn (UNHCR, 2022), funnit tillfälligt skydd i Cox’s Bazar, ett av världens största flyktingläger, som är beläget i Bangladesh. Många som bor i lägret förlorade sina familjemedlemmar och fick inte med sig en enda ägodel under den dramatiska flykten. De flesta är helt beroende av humanitärt bistånd. 

   

  De undermåliga livsförhållandena i Cox’s Bazar och det faktum att ett återvändande till Myanmar inte är ett troligt scenario i närtid, har lett till ett växande antal människor har försökt fly till Sydostasien via sjö- och landvägar. Under 2022 dog eller försvann minst 348 personer under den farliga resan.  

   

  Swisha en gåva

  Ditt stöd kan göra skillnad för flickor och kvinnor som lever i flyktinglägret Cox’s Bazar.

  Så arbetar ActionAid

  ActionAid har arbetat i Cox’s Bazar sedan 2017. Idag finns vi i 32 av de 33 distrikten som utgör det enorma flyktinglägret. Vi arbetar med att tillgodose människors basbehov i form av mat, dricksvatten, tillfälliga boenden samt tvål och desinfektionsmedel för att förhindra spridning av sjukdomar. Som vid alla humanitära kriser är vårt främsta fokus att stötta flickor och kvinnor eftersom deras situation är mycket utsatt och förvärras i katastrofsituationer.  

  Den spända situationen i lägret ökar risken för att flickor och kvinnor utsätts för våld inom familjen, sexuellt våld och trakasserier. Dessutom sätter den extrema fattigdomen en omänsklig press på familjer vilket leder till ökad risk för barnäktenskap och trafficking.

  ActionAid har skapat 5000 säkra utrymmen i lägret där flickor och kvinnor får möjlighet att i trygghet planera för sin framtid och bearbeta sina trauman. Vi arbetar också för att stärka flickors och kvinnors kunskap om sina rättigheter och ger dem utbildning för att skapa en egen försörjning.  

   

  • 5000 säkra utrymmen för flickor och kvinnor 
  • 15,786 filtar utdelade 
  • 40,000 matpaket 
  • 5250 hygienkit  
   
  Mensskydd till flickor och kvinnor 

  Bristen på hygienartiklar och mensskydd är stor i lägret, vilket ytterligare försvårar situationen för flickor och kvinnor. En viktig del i vårt arbete är därför att dela ut hygienkit innehållande, innehållande bindor, tvål, trosor, ficklampa, tofflor, tandborste och tandkräm, till flickor och kvinnor. På så sätt kan flickor och kvinnor ta hand om sin hygien och ha mens med värdighet.  

  Sharmin arbetar med våldsutsatta flickor och kvinnor

  Sharmin, 21, arbetar med psykosocialt stöd för kvinnor och flickor i lägret. Flickor och kvinnor har alltid varit en särskilt utsatt grupp i lägret men under coronapandemin såg hon hur våldet ökade. När männen tvingades stanna hemma och inte kunde arbeta tilltog hungern, frustrationen och konflikterna.

   

  Sharmin träffar många flickor och kvinnor som upplever våld i nära relation eller riskerar barnäktenskap. Hon träffar mellan 15 till 25 klienter om dagen. Hennes jobb innebär att lyssna på dem och erbjuda rådgivning.

   

  ”Jag är stolt över att stötta en av världens mest utsatta grupper” säger Sharmin.

  Cox's Bazar
  Foto: Fabeha Monir/ActionAid
  Så hanterar vi din gåva

  När ActionAid samlar in pengar till en akut katastrofinsats, som t.ex. responsen i Ukraina och dess grannländer, öronmärks alltid 90% till ändamålet. Resterande 10% går till nödvändig administration för att säkerställa att gåvan används ändamålsmässigt och ger effekt.