Humanitär kris i
Afghanistan

Flickors och kvinnors rättigheter har länge varit hotade och åsidosatta i Afghanistan och efter den senaste tidens utveckling har situationen förvärrats ytterligare.

Humanitär kris i Afghanistan

Situationen i Afghanistan har blivit allt allvarligare efter de oroligheter som utspelade sig under sommaren och hösten 2021. Flickors och kvinnors rättigheter har länge varit hotade och åsidosatta i Afghanistan och efter den senaste tidens utveckling har situationen förvärrats ytterligare. 

Starka tillbakagångar för kvinnors rättigheter

Kvinnors rättigheter har successivt inskränkts alltmer i Afghanistan. Bland annat förbjuds de från att studera vid universitet och vistas i parker. Den 24 december 2022 kom även ett direktiv som förbjuder kvinnor från att arbeta inom biståndsorganisationer, som ActionAid. Detta får förödande konsekvenser och tvingar oss och många andra aktörer att tillfälligt stoppa stora delar av verksamheten i landet. 

ActionAid i Afghanistan

ActionAid arbetar i Afghanistan sedan 2002 och bedriver verksamhet i sju av landets provinser. Tack vare starka relationer med lokala samarbetspartners och samhällen har verksamheten kunnat fortsätta även efter regimskiftet, så även arbetet för flickors och kvinnors rättigheter.

 

Den rådande utvecklingen gör att hunger, undernäring och mänskligt lidande snabbt eskalerar. Det råder akut brist på mat, boenden, sjukvård, vatten, sanitet och hygienartiklar över i princip hela landet. Det finns knappt några lediga jobb och människor kan inte betala för varken mat, hyra eller bränsle för att värma upp sina hem.

Sara, 57 år, berättar. ”Jag och min familj flydde när krisen förvärrades, vi var rädda för våra liv. Men våra utmaningar fortsätter då vi har svårt att ha råd med mat och värme nu under vintern. Tack vare ActionAids stöd överlever vi vintern”.

 

ActionAids akuta stöd i den humanitära krisen består framför allt av att dela ut kontanter för att göra det möjligt för familjer att köpa mat och väsentliga föremål som bränsle, värmeutrustning, vinterkläder och filtar. Kvinnor får hygienpaket som innehåller bland annat tvål och mensskydd. Vi tillhandahåller även psykosocialt stöd till människor som är traumatiserade av konflikten och den allvarliga humanitära krisen som uppstått.

På grund av det förbud som kom den 24 december 2022 och som hindrar kvinnor från att arbeta i biståndsorganisationer tvingas ActionAid tyvärr fatta det svåra beslutet att tillfälligt stoppa stora delar av verksamheten.

Så hanterar vi din gåva

När ActionAid samlar in pengar till en akut katastrofinsats, som t.ex. responsen i Afghanistan, öronmärks alltid 90% till ändamålet. Resterande 10% går till nödvändig administration för att säkerställa att gåvan används ändamålsmässigt och ger effekt.