Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Humanitär kris i
  Afghanistan

  Flickors och kvinnors rättigheter har länge varit hotade och åsidosatta i Afghanistan och efter den senaste tidens utveckling har situationen förvärrats ytterligare.

  Humanitär kris i Afghanistan

  Situationen i Afghanistan har blivit allt allvarligare efter de oroligheter som utspelade sig under sommaren och hösten 2021. Flickors och kvinnors rättigheter har länge varit hotade och åsidosatta i Afghanistan och efter den senaste tidens utveckling har situationen förvärrats ytterligare. 

  Fem frågor om situationen i Afghanistan

  Här svarar Sudipta Kumar, Landschef för ActionAid Afghanistan, på fem frågor rörande situationen i Afghanistan.

  Starka tillbakagångar för kvinnors rättigheter

  Flickors och kvinnors rättigheter har successivt inskränkts alltmer i Afghanistan. Flickor får numera bara gå i skolan till årskurs sex, kvinnor får inte studera vid universitetet och deras möjlighet att röra sig fritt har begränsats. Den 24 december 2022 kom även ett direktiv som förbjuder kvinnor från att arbeta inom biståndsorganisationer, som ActionAid. Detta gjorde att ActionAid tillfälligt stoppade verksamheten men efter 10 dagar kunde vi återuppta arbetet. Vi arbetar nu främst med att tillgodose de mest akuta humanitära behoven som bland annat innefattar mat, kontanter och värme. 

  ActionAid i Afghanistan

  ActionAid arbetar i Afghanistan sedan 2002 och bedriver verksamhet i 14 av landets provinser. Tack vare starka relationer med lokala samarbetspartners och samhällen har verksamheten kunnat fortsätta även efter regimskiftet, så även arbetet för flickors och kvinnors rättigheter.

   

  Den rådande utvecklingen gör att hunger, undernäring och mänskligt lidande snabbt eskalerar. 28 miljoner av landets 40 miljoner invånare är i stort behov av stöd. Det råder akut brist på mat, boenden, sjukvård, vatten, sanitet och hygienartiklar över i princip hela landet. Det finns knappt några lediga jobb och människor kan inte betala för varken mat, hyra eller bränsle för att värma upp sina hem.

   

  Sudipta Kumar är landschef för ActionAid i Afghanistan: Människor i Afghanistan lider oerhört och den ovanligt kalla vintern har gjort det ännu svårare. På sina platser har vinterkylan nått temperaturer på -39 grader. Människor i Afghanistan behöver allt stöd de kan få och det är viktigare än någonsin att världen inte glömmer bort Afghanistan. 

   

  Sara, 57 år, berättar. ”Jag och min familj flydde när krisen förvärrades, vi var rädda för våra liv. Men våra utmaningar fortsätter då vi har svårt att ha råd med mat och värme nu under vintern. Tack vare ActionAids stöd överlever vi vintern”.

   

  ActionAids akuta stöd i den humanitära krisen består framför allt av att dela ut kontanter för att göra det möjligt för familjer att köpa mat och väsentliga föremål som bränsle, värmeutrustning, vinterkläder och filtar. Kvinnor får hygienpaket som innehåller bland annat tvål och mensskydd. Vi tillhandahåller även psykosocialt stöd till människor som är traumatiserade av konflikten och den allvarliga humanitära krisen som uppstått.

  Så hanterar vi din gåva

  När ActionAid samlar in pengar till en akut katastrofinsats, som t.ex. responsen i Afghanistan, öronmärks alltid 90% till ändamålet. Resterande 10% går till nödvändig administration för att säkerställa att gåvan används ändamålsmässigt och ger effekt.