Bli månadsgivare
  • x Menu
  • Om Actionaid
  • Vårt arbete
  • Stöd oss
  • Månadsgivare
  • För företag
  • Gåvoshop
  • Kontakt
  • Skicka akutstöd till Ukraina!

    Skänk en gåva och stötta vårt arbete för att skydda och stärka flickor och kvinnors i Ukraina. 

    Invasionen av Ukraina

    Miljontals människor har tvingats lämna sina hem i Ukraina och Rysslands attacker på civila byggnader fortsätter att skörda liv, orsaka trauman och lämnar människor utan vatten, elektricitet och värme.

     

    Vi arbetar med lokala kvinnoledda organisationer i Ukraina som tillhandahåller humanitärt stöd till flickor, kvinnor och marginaliserade grupper i samhället.

    Sedan eskaleringen av konflikten i Ukraina har vi lyckats nå ut till över 1 miljon flickor och kvinnor. 

    Swisha en gåva

    Ditt stöd bidrar till att ActionAid kan nå ut med stöd och skydd i form av husrum, kläder och hygienkit.

    180 kronor räcker till exempel till varma filtar för en mamma och hennes barn. Gåvan öronmärks till våra insatser i Ukraina.

    Ditt stöd kan göra skillnad!

    Så arbetar ActionAid 

    ActionAids arbete har, genom stöd till lokala partnerorganisationer, nått ut till närmare 1,5 miljoner människor i Ukraina, Polen, Rumänien och Moldavien. Stödet handlar om att dela ut förnödenheter som mat, vatten mediciner och hygienkit innehållande bl.a. mensskydd. Vi ser också till att människor får tillgång till trygga boenden, psykosocialt stöd och juridisk hjälp, samt att flickor, kvinnor får tillgång till säkra platser. 

     

    Ökat våld mot flickor och kvinnor

    Våld mot flickor och kvinnor ökar i samband med kriser och katastrofer och invasionen av Ukraina är inget undantag. ActionAids medarbetare och samarbetspartners på plats vittnar om hur förekomsten av våld och sexuella övergrepp mot flickor och kvinnor ökat, både i och utanför hemmet. Många tvingas till sex i utbyte mot mat och det kommer rapporter om att kvinnor och flickor ”försvinner” då människohandel ökar i området. Samtidigt råder brist på sjukvård och stöd för de flickor och kvinnor som upplevt könsbaserat våld. För ActionAid, som alltid arbetar med ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter, är det därför oerhört viktigt att deras behov hörsammas i betydligt högre grad och att deras säkerhet prioriteras.

     

    Lokala samarbeten centralt

    ActionAid samarbetar nästan alltid med lokala partnerorganisationer som har god lokalkännedom och stora nätverk som säkerställer att vi snabbt kan nå ut med hjälp och säkerställa att vi möter de behov som finns på plats. I Ukraina och dess grannländer samarbetar vi med 28 organisationer. Tre av dessa är Sphere, Insight och Girls, som alla arbetar för att stödja de mest marginaliserade grupperna, som flickor och kvinnor, sexarbetare och medlemmar i HBTQI+-rörelse

    Så hanterar vi din gåva

    När ActionAid samlar in pengar till en akut katastrofinsats, som t.ex. responsen i Ukraina och dess grannländer, öronmärks alltid 90% till ändamålet. Resterande 10% går till nödvändig administration för att säkerställa att gåvan används ändamålsmässigt och ger effekt.