Skicka akutstöd till Ukraina!

Minst 12 miljoner människor har tvingats lämna sina hem i Ukraina och Rysslands attacker på civila byggnader fortsätter att skörda liv, orsaka trauman och lämnar människor utan vatten, elektricitet och värme.

Invasionen av Ukraina

Ett år har nu passerat sedan Ryssland invaderade Ukraina och eskalerade det krig som pågått sedan 2014. Invasionen har lett till att familjer slits isär, liv går förlorade och miljontals människor tvingas lämna sina hem.

Åtta miljoner människor från Ukraina är just nu är på flykt över hela Europa. Ytterligare sex miljoner lever på flykt inne i landet. Omkring 90 procent av dessa uppskattas vara kvinnor och barn.

Rysslands attacker på civila byggnader och hem fortsätter att orsaka trauman och lämnar människor utan vatten, elektricitet och värme. Förödelsen är total och situationen förvärras för varje dag som går.

Swisha en gåva

Ditt stöd bidrar till att ActionAid kan nå ut med stöd och skydd i form av husrum, kläder, filtar och hygienkit.

180 kronor räcker till exempel till varma filtar för en mamma och hennes barn. Gåvan öronmärks till våra insatser i Ukraina.

Ditt stöd kan göra skillnad!

Så arbetar ActionAid 

Under det senaste året har ActionAids arbete, genom stöd till lokala partnerorganisationer, nått ut till 1,5 miljon människor i Ukraina, Polen, Rumänien och Moldavien, varav 1,1 miljoner människor har fått akuthjälp. Stödet handlar om att dela ut förnödenheter som mat, vatten mediciner och hygienkit innehållande bl.a. mensskydd. Vi ser också till att människor får tillgång till trygga boenden, psykosocialt stöd och juridisk hjälp, samt att flickor, kvinnor får tillgång till säkra platser. 

 

Ökat våld mot flickor och kvinnor

Våld mot flickor och kvinnor ökar i samband med kriser och katastrofer och invasionen av Ukraina är inget undantag. ActionAids medarbetare och samarbetspartners på plats vittnar om hur förekomsten av våld och sexuella övergrepp mot flickor och kvinnor ökat, både i och utanför hemmet. Många tvingas till sex i utbyte mot mat och det kommer rapporter om att kvinnor och flickor “försvinner” då människohandel ökar i området. Samtidigt råder brist på sjukvård och stöd för de flickor och kvinnor som upplevt könsbaserat våld. För ActionAid, som alltid arbetar med ett särskilt fokus på flickors och kvinnors rättigheter, är det därför oerhört viktigt att deras behov hörsammas i betydligt högre grad och att deras säkerhet prioriteras.

 

Lokala samarbeten centralt

ActionAid samarbetar nästan alltid med lokala partnerorganisationer som har god lokalkännedom och stora nätverk som säkerställer att vi snabbt kan nå ut med hjälp och säkerställa att vi möter de behov som finns på plats. I Ukraina och dess grannländer samarbetar vi med 28 organisationer. Tre av dessa är Sphere, Insight och Girls, som alla arbetar för att stödja de mest marginaliserade grupperna, som flickor och kvinnor, sexarbetare och medlemmar i HBTQI+-rörelsen.

Så hanterar vi din gåva

När ActionAid samlar in pengar till en akut katastrofinsats, som t.ex. responsen i Ukraina och dess grannländer, öronmärks alltid 90% till ändamålet. Resterande 10% går till nödvändig administration för att säkerställa att gåvan används ändamålsmässigt och ger effekt.