Bli månadsgivare
 • x Menu
 • Om Actionaid
 • Vårt arbete
 • Stöd oss
 • Månadsgivare
 • För företag
 • Gåvoshop
 • Kontakt
 • Kvinnors ledarskap i katastrofer

  Vi utbildar kvinnor i krisberedskap och ledarskap

  Föreställ dig att vara höggravid när en jordbävning slår till. Eller att ha mens i ett flyktingläger som saknar tillgång till rent vatten och avskilda utrymmen. Flickors och kvinnors särskilda behov under kriser och humanitära insatser förbises ofta, vilket gör att de drabbas oproportionerligt hårt. 

   

  Samtidigt har kvinnors kunskap och ledarskap i humanitära situationer en bevisat positiv effekt på såväl deras egna liv och rättigheter som på hela samhällen.

  Kvinnors ledarskap i katastrof – en del av vår humanitära signatur

  Genom att utbilda kvinnor i katastrofberedskap och ledarskap stärker vi kvinnors möjlighet att ge uttryck för sina behov och ta ledande roller – både i det akuta skedet och på sikt. På så sätt kan kvinnorna verka för att deras egna och andra utsatta gruppers behov tillgodoses. Det här är insatser som räddar liv och som skapar en mer jämställd och rättvis värld. Att stärka kvinnors rättigheter och ledarskap i humanitärt arbete är därför en självklar del i ActionAids arbete för flickors och kvinnors rättigheter. 


  Positiva effekter av att kvinnor leder katastrofarbete

  • Jämställdheten stärks genom att kvinnor får mer inflytande och makt. Kvinnor som går utbildningen tar ofta ledande roller även efter en katastrof.
  • Fler människor får sina behov tillgodosedda, däribland flickor och kvinnor, vars särskilda behov i samband med till exempel mens och graviditet ofta förbises.
  • Säkerhet för flickor och kvinnor prioriteras i högre grad, vilket skyddar dem från våld och övergrepp.
  • Tillgången till hälsovård, utbildning, rent vatten och mat ökar.
  • Kvinnor har ofta goda kunskaper inom näringar som fiske, jordbruk och skogsbruk. När naturkatastrofer inträffar är deras kännedom om naturen och förhållandena mycket viktig.

  Utbildningarna bidrar med kunskaper för att:

  • identifiera behov i akuta lägen.
  • sprida information på ett säkert och korrekt sätt.
  • dela ut förnödenheter på ett säkert sätt.
  • skapa säkra utrymmen till flickor, kvinnor och andra utsatta grupper. 

   

  De deltagande kvinnorna får även kunskaper för att ge psykosocialt stöd och att hänvisa behövande till rätt instanser och kontakter.

  Ismene – en av många kvinnliga ledare

  Ismene arbetar med ActionAid sedan hon involverades i responsen efter orkanen Matthew, som slog till mot Haiti i oktober 2016. 


  ”Jag är civilingenjör och socialarbetare. Och jag är feminist!”


  Ismene är ansvarig för ActionAids byggprojekt, både under katastrofer och i återuppbyggnaden, där så kallade säkra utrymmen för kvinnor och barn byggs. 

  ”Under och efter en katastrof ser vi ofta hur våldet ökar. Framförallt ökar våld och övergrepp mot kvinnor. Detta samtidigt som kvinnor diskrimineras och exkluderas. Därför är det så viktigt att kvinnor engageras och får leda insatserna”.

  Så arbetar vi i katastrofer

  Stötta vår katastroffond

  Genom att skänka en gåva till vår katastroffond är du med och säkerställer att ActionAid snabbt kan svara upp när en katastrof inträffar

  Sätt in ett bidrag

  ActionAid har ett 90-konto som du kan sätta in en engångssumma på Plusgiro 90 00 83-7 eller Bankgiro 900-0837